Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Plankerweg
Locatie Plankerweg 8-10, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777), de oorspronkelijke L-vormige kern uit begin 19de eeuw (ten noordwesten het woonhuis, mogelijk voorheen met stal, ten noordoosten de stal) eind 19de-, begin 20ste eeuw uitgebreid met een haaks op de noordoostgevel van de stal aansluitend bakstenen gebouw. Zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen). Omhaagde tuin ten zuiden.

Het woonhuis is het oudste gedeelte (begin 19de eeuw, zie datering 1806 op het dienstgebouw): gebouw in vrij rijk, doch waarschijnlijk aangepast stijl- en regelwerk, thans met bakstenen vullingen, op een gecementeerde stoel. De huidige rechthoekige muuropeningen in houten omlijsting dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw.

De haakse stal, mogelijk voorheen ook schuur, dateert uit de tweede helft van de 19de euw. Het oorspronkelijke stijl- en regelwerk, thans met witgekalkte bakstenen vullingen, bleef in de noordoostgevel bewaard. De overige gevels werden aangepast.

Ten zuiden van het erf, aan straatzijde, klein dienstgebouw in stijl- en regelwerk met witgekalkte bakstenen vullingen, op een balk boven de deur gedateerd ANNO.1806.P.F.E.H.M.M.M.L.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Plankerweg

Plankerweg (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Veekeringen van meidoorn

Plankerweg zn (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.