erfgoedobject

Huis Lagrange

bouwkundig element
ID
38021
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38021
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalig zogenaamd "Huis Lagrange" gebouwd door H. Lagrange die vanaf 1857 samen met zijn broers een zijdefabriek had in de nabijgelegen Meulenstraat. Opvallend laag winkelhuis met kern uit midden 19de eeuw, vermoedelijk aangepast in het eerste kwart van de 20ste eeuw in de geest van de Amsterdamse School. Oranje bakstenen gebouw van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (pannen) met drie later toegevoegde (?) dakvensters met gebogen fronton in de zijtravee en speelse in- en uitgezwenkte top in vorm van een uiltje in de middentravee. Deels gecementeerd oude kern met behouden rechthoekige beluikte winkelraampjes met spitsboogvormige tracering in bovenlichten. Brede boogvormige winkelramen in middelste en uiterste zijtravee. Vensters met kleine houten roedeverdeling in de dakvensters en driezijdige oculi in dak.


Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis Lagrange [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38021 (Geraadpleegd op )