erfgoedobject

Hof ter Eiken

bouwkundig element
ID
38044
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38044

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof ter Eiken
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Landbouwuitbating waarvan de archiefstukken teruggaan tot begin 18de eeuw. In 1787 eigendom van J.F. de Causmaecker, heer van 's Graven Hazele. Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op verhard en met gras begroeid binnenerf met grote notelaar die de mestvaalt beschaduwt. Ervoor, wetland en omhaagde moestuin. Toegangsweg en ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijler en het woonhuis in de noordoosthoek.

Ten noorden, woonhuis van zes + twee traveeën onder mank zadeldak (pannen, nok parallel met de straat) met rechter zijaandak met vlechtingen, uit de 18de eeuw. Verankerde witgekalkte erfgevel op gepikte plint met licht getoogde deur en vensters met wit- en bruingeschilderde luiken. Bakstenen achtergevel met rechthoekige vensters onder de daklijst.

Interieur: bewaarde grote haard (oorspronkelijk dubbele haard) en beschilderde balkenzoldering met versierde moerbalk.

Ten oosten, imposante dwarsschuur opgetrokken uit baksteen met deels bewaarde natuurstenen hoekblokken en bij de korfboogpoort, onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Doorrit onder doorgetrokken dakschild. Luchtgaten in voor- en zijgevels. Aflijnende geprofileerde daklijst. Binnenin eiken gebint onder meer met graffiti en jaartal 1824. Aanbouwsel met houten bebording. Ernaast, bakhuis met oven op twee parallelle open tongewelven.

Ten westen, 19de-eeuwse bakstenen stallen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met mestvaalt ervoor.

  • SMITH K., Over de hoeven van Deinze, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, LIII, 1986, p. 120-123.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1991

Aanvullende informatie

De 19de-eeuwse bakstenen stallen, de mestvaalt en de grote notelaar, zijn verdwenen.

  • Geopunt Vlaanderen, Luchtfoto Vlaanderen, 2019 [online], http://www.geopunt.be (geraadpleegd op 28 september 2020).
Datum: 28-09-2020

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof ter Eiken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38044 (Geraadpleegd op 28-02-2021)