erfgoedobject

Hof ter Eiken

bouwkundig element
ID
38044
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38044

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof ter Eiken
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof ter Eiken
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Landbouwuitbating waarvan de archiefstukken teruggaan tot begin 18de eeuw. In 1787 eigendom van J.F. de Causmaecker, heer van 's Graven Hazele. Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op verhard en met gras begroeid binnenerf met grote notelaar die de mestvaalt beschaduwt. Ervoor, wetland en omhaagde moestuin. Toegangsweg en ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijler en het woonhuis in de noordoosthoek.

Ten noorden, woonhuis van zes + twee traveeën onder mank zadeldak (pannen, nok parallel met de straat) met rechter zijaandak met vlechtingen, uit de 18de eeuw. Verankerde witgekalkte erfgevel op gepikte plint met licht getoogde deur en vensters met wit- en bruingeschilderde luiken. Bakstenen achtergevel met rechthoekige vensters onder de daklijst.

Interieur: bewaarde grote haard (oorspronkelijk dubbele haard) en beschilderde balkenzoldering met versierde moerbalk.

Ten oosten, imposante dwarsschuur opgetrokken uit baksteen met deels bewaarde natuurstenen hoekblokken en bij de korfboogpoort, onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Doorrit onder doorgetrokken dakschild. Luchtgaten in voor- en zijgevels. Aflijnende geprofileerde daklijst. Binnenin eiken gebint onder meer met graffiti en jaartal 1824. Aanbouwsel met houten bebording. Ernaast, bakhuis met oven op twee parallelle open tongewelven.

Ten westen, 19de-eeuwse bakstenen stallen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met mestvaalt ervoor.

  • SMITH K., Over de hoeven van Deinze, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, LIII, 1986, p. 120-123.

Bron: BOGAERT C. & LANCLUS K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het woonhuis is vernieuwd en heeft geen erfgoedwaarde; de schuur is bewaard maar de erfgoedwaarde ervan is aangetast door recente aanbouwen links en rechts; De 19de-eeuwse bakstenen stallen en de mestvaalt zijn verdwenen.

  • Geopunt Vlaanderen, Luchtfoto Vlaanderen, 2019 [online], http://www.geopunt.be (geraadpleegd op 28 september 2020). 
  • Informatie verkregen van IOED Leie Schelde (4 februari 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hof ter Eiken [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38044 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.