erfgoedobject

Klooster en school van de zusters Maricolen

bouwkundig element
ID
38070
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38070
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Goed sPauws", later ook verkeerdelijk zogenaamd "Goed te Spans"(zie De Potter), thans onder meer gesticht der zusters Maricolen met lagere- en kleuterschool. Aanvankelijk omgracht goed met meervoudig grachtensysteem, vermoedelijk horend bij de heerlijkheid van Koeiland, afhankelijk van het Markizaat van Deinze. In het landboek van 1608 vermeld als: "een behuyst goet ghenaemt 't goette spaas" in bezit van J.L. van Rockolfing. In de 18de eeuw eigendom van de heer R. Stevens. Maria Stevens schonk in 1833 een stuk grond voor de bouw van een nieuwe kerk met omringend kerkhof en pastorie aan de huidige Nieuwstraat. Na haar dood in 1869, domein verkocht aan de familie de Kerchove de Denterghem die het in 1889 ter beschikking stelde van de zusters Maricolen van Deinze. Lusthof verbouwd tot klooster en meisjesschool (nummer 60) en vergroot (en gedeeltelijk vernieuwd?) in 1921. Intussen in 1907 nieuwe schoollokalen toegevoegd, eveneens vergroot in 1933. Grachten gedempt in 1979.

Deels behouden monumentale toegangspoort en neerhof, opklimmend tot de 17de eeuw. Aan de straat gelegen behouden gewitte bakstenen pijlers met steunberen onder zadeldakjes (tichels, nok parallel aan de straat) van de vermoedelijk overwelfde toegangspoort met zandstenen hoekblokken en aanzet van rondboog aan binnenzijde; ijzeren hek. Ervoor en erachter aansluitende rage, gewitte bakstenen muurtjes van de oorspronkelijke brug over de omgrachting.

Ten noorden, voormalig neerhof met gewitte bakstenen erfgevel op gepikte plint, zeven traveeën onder steil zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) tussen zijaandaken met vlechtingen en topstukken, minstens opklimmend tot de 17de eeuw. Getraliede rechthoekige vensters met sponning en luiken (oorspronkelijk kruiskozijnen) en deuren in de tweede (oorspronkelijke) en zevende travee Korfboogdeur in bakstenen omlijsting, onder geprofileerd druiplijstje. Toegevoegde rondboogdeur in nieuwe bakstenen omlijsting. Overstekend dakschild op geprofileerde modillons. Toegevoegde dakkapellen. Achtergevel met onder meer bolkozijn met sponning en zandstenen hoekblokken van opkamer in noordoosthoek. Interieur met bewaarde balklaag met zware versierde moerbalk.

Ten westen, oorspronkelijk binnen dezelfde omgrachting gelegen voormalige paardenstallen (thans nummer 36-50). Ten zuiden, gewitte bakstenen schuur (nok parallel aan de straat) met laadvenster en vernieuwde muuropeningen.

Ten oosten, vernieuwde klooster- en schoolgebouwen op de plaats van het vroegere lusthof. Behouden hekpijler van de oorspronkelijke toegang achter het schoolgebouw.

  • Rijksarchief Gent, Fonds Deinze, nr. 552, 554.
  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten in de Provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 1, Gent, 1864-1870, p. 10.
  • HUYS P., Van mensen en dingen in Astene (16de - 19de eeuw). Het goed sPauws, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, LV,1988, p. 285-290.
  • Monumenten, merkwaardige gebouwen en landschappen, Stad Deinze.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster en school van de zusters Maricolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38070 (Geraadpleegd op )