Hoeve Goed ter Hove

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Astene
Straat Parijsestraat
Locatie Parijsestraat 13, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deinze (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Goed ter Hove

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zetel van de gelijknamige heerlijkheid, vermeld in 1480 en afhankelijk van het Markizaat van Deinze. Sinds 1614 in het bezit van de familie Baelde tot midden 18de eeuw. Volgens landboek van 1760 eigendom van en bewoond door de pastoor. Oorspronkelijk rechthoekige omgrachte hoeve met losse bestanddelen. Deels vernieuwd woonhuis ten westen en dienstgebouwen ten noorden en ten zuiden op het erf. Nieuw straathek geflankeerd door oude linden.

Boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) tussen zijaandaken met vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde gewitte erfgevel op gepikte plint (gerestaureerd na vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog). Rechthoekige vensters met luiken en korfboogdeur in nieuwe bakstenen omlijsting, onder geprofileerd waterlijstje. Zijgevels met onder meer blinde getoogde vensters, oculi en getoogde zolderluikjes; rechts gestut door steunberen.

Interieur met behouden balkenzoldering met een moerbalk op schoorstuk (versteende vakwerkbouw?).

  • Rijksarchief Gent, Fonds Deinze, nr. 554.
  • Monumenten, merkwaardige gebouwen en landschappen, Stad Deinze.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Parijsestraat

Parijsestraat (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.