Site Kasteel van Astene

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Astene
Straat Parijsestraat
Locatie Parijsestraat 34, 34A, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deinze (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Site Kasteel van Astene

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument kasteeldomein: gracht
gelegen te Parijsestraat 34, Parijsestraat 34A (Deinze)

Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1995.

omvat de bescherming als monument Site Kasteel van Astene: ijskelder
gelegen te Parijsestraat 34, Parijsestraat 34A (Deinze)

Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig domein van het Kasteel van Astene, thans ontspannings- en vormingsoord zogenaamd "De Ceder" met nieuwe paviljoenen ingeplant in het oude nog omgrachte domein van het kasteel.

In oorsprong mogelijk een site met walgracht met afzonderlijk omwalde motte met opperhof en neerhof en tuinen binnen een tweede rechthoekige omwalling. Nieuw kasteel gebouwd door A. de Kerchove de Denterghem in 1855, gracht aan de straat rechtgetrokken en de toegang meer noordwaarts verplaatst. Sinds 1929 ingericht als "Home Anseele", een preventorium van de Bond Moyson. In 1981 kasteel gesloopt en nieuwe paviljoenen en infrastructuur van het ontspanningscentrum "De Ceder" (naar een grote Libanonceder in het park) ingeplant in het behouden park met vijver. 19de-eeuwse ijskelder onder een beboomde heuvel bij de vijver, recent ingericht als winterverblijfplaats voor vleermuizen.

  • Rijkarchief Gent, Fonds Deinze, nummer 554.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Parijsestraat

Parijsestraat (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.