Kasteelhoeve Goed te Breeschoot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hoeve te Breetschoot
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Astene
Straat Parijsestraat
Locatie Parijsestraat 36, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deinze (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve Goed te Breeschoot

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kasteelhoeve Goed te Breeschoot: woonhuis
gelegen te Parijsestraat 36 (Deinze)

Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1995.

Beschrijving

Zogenaamd "Goed te Breeschoot", thans "Hoeve te Breetschoot" reeds vermeld in 1390. Oorspronkelijk kasteelhoeve, ingeplant ten zuiden van het kasteel, binnen een aansluitende rechthoekige omwalling met afzonderlijke ingang in het westen, aan de straat.

Open hoeve met toegang aan de boswegel die de Parijsestraat met de Nazarethsesteenweg verbindt. Ten oosten, woonhuis van zes traveeën onder imposant pannendak: zadeldak met rechts zijaandak met vlechtingen en schouderstuk, laag afhellend schilddak links, (pannen in plaats van stro, nok parallel aan de straat), vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw met nog duidelijke sporen van "versteende" vakwerkbouw. Verankerde gewitte bakstenen erfgevel met deels behouden ankerbalk bij de eerste en zesde travee en sporen van wandplaatschoren in eerste en tweede travee; gepikte plint. Nieuw bakstenen parement met grote ijzeren ankers in de middentravee. Rechthoekige vensters met houten latei, dorpels met tegels en bewaarde duimen in uiterste travee. Twee vernieuwde getoogde vensters met valse luiken en getoogde deur in middentravee. Mijterboogvormig nisje met Heilig Hartbeeldje boven deur. Rechts aangebouwde lagere paardenstallen onder zadeldak, met rechts zijaandak met vlechtingen en korfboogvormig zolderluik met sponning. Gelijkaardig korfboogvormig venster en sporen van dito deurtje in erfgevel. Links voor het woonhuis recente lage stallen onder golfplaten dak. Zeer lage achtergevel, deels van leem, gestut door middel van steunberen; achter de paardenstallen, uitgebouwd.

Interieur met bewaarde balkenzoldering met zware versierde moerbalk met rondstaven en gleuf voor vroeger korbeel; kelder en opkamer.

Ten westen, voormalige schuur, thans stallen met gewitte gevels op gepikte plint, onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de 19de eeuw. Mestvaalt ervoor.

  • Monumenten, merkwaardige gebouwen en landschappen, Stad Deinze.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Parijsestraat

Parijsestraat (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.