erfgoedobject

Hoeve Goed te Gampelaere

bouwkundig element
ID: 38081   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38081

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van het oude Goed te Gampelaere in het westen op de grens van Astene met Petegem bleef een brede buitenwal van de oorspronkelijke site met walgracht met dubbel grachtensysteem en motte bewaard. Ze wijst op het belang van de hoeve en is de enige verwijzing van de vroegere belangrijkheid van de site.

Historiek

Het Goed te Gampelaere was de zetel van een gelijknamige heerlijkheid waarvan archiefstukken teruggaan tot 1390. Het '-laer' toponiem wijst mogelijk op een nog oudere Germaanse oorsprong. Het ging om een moated site of site met walgracht met motte-toponiem, met afzonderlijk omgracht opperhof en neerhof. De omgrachting symboliseerde de macht van de heer en veruiterlijkte zijn prestige. Begin 15de eeuw was het goed eigendom van een zeer belangrijk en begoed Gents patriciër, Joos Vijd, opdrachtgever en schenker van het beroemde veelluik van de 'Aanbidding van het Lam Gods', in de Gentse Sint-Baafskathedraal. Een pachtovereenkomst van 1428 vermeldt onder meer dat de eigenaar "de woning op de wal, namelijk de kamers boven de grote overwelfde ingangspoort van 't goed, dat mede de zetel der heerlijkheid was", voor zich behield.

Het landboek van Astene van 1760 beschrijft het "hof, boomgaert ende motte", eigendom van de heer Opsomer en toont in kaart een circulaire walgracht met onbebouwde motte en min of meer rechthoekige buitenwal met neerhof, gelegen te midden van de bossen. Dezelfde toestand is terug te vinden op de Ferrariskaart van 1771-78.

Het primitieve kadasterplan van 1822 toont nog de dubbele omwalling en voor het eerst ook de dreven die het goed met de nabije straten en met het kasteel verbindt. Deze dreven moeten dus tussen 1778 en 1822 aangelegd zijn. Volgens kadastergegevens verdween de binnenwal en motte circa 1848. Op latere topografische kaarten is deze omwalde motte dan ook niet meer te zien. De oude hoevegebouwen werden eind 19de eeuw vernieuwd. De grote stallen, op het moment van bescherming (1995) deels woning, werden aangepast na de Tweede Wereldoorlog. De buitenwal bleef echter als duidelijke getuige in het landschap bestaan. De plaats van de motte en sporen van de binnenwal zijn nog afleesbaar in de weide voor het huis.

Beschrijving

Eind 18de of begin 19de eeuw werd het goed door brede dreven verbonden met de steenweg in het noorden, met de Krekelstraat in het zuiden en met het Kasteel van Astene via de zogenaamde Astenedreef.

Goed te Gampelaere omvat een grotendeels omgrachte hoeve (behouden buitenwal) met vernieuwde gebouwen die bereikbaar zijn via een toegangshek tussen gewitte pijlers. De hoeve met losse bestanddelen bestaat uit een boerenwoning aan de oostzijde uit het eind 19de eeuw en een ruime bakstenen schuur en stallen aan de noordzijde, vergroot circa 1920. Het woonhuis telt zeven traveeën en is afgedekt met een breed zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Ten oosten voor het woonhuis vormt een uitgestrekt grasveld een materiële getuige van de vroegere omgrachte motte.

 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000955, Goed te Gampelaere (VAN DEN BOSSCHE H., 1995).
 • BOGAERT C. & LANCLUS K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Van den Bossche, Hedwig
Datum  : 2015


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Astenedreef

 • Is gerelateerd aan
  Gampelaeredreef

 • Is deel van
  Astene

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Goed te Gampelaere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38081 (Geraadpleegd op 25-10-2020)