Pastorie Sint-Martinus- en Sint-Eutropiusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Gottem
Straat Ardense Jagersstraat-Gottem
Locatie Ardense Jagersstraat-Gottem 5, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deinze (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Martinus- en Sint-Eutropiusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van Gottem is gelegen naast het kerkhof van de Sint-Martinus- en Sint-Eutropiuskerk. Het is een achterin gelegen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Aansluitend twee aanbouwsels van één travee en één bouwlaag onder een zadeldak. In de tuin nog enkele bijgebouwen ven één bouwlaag onder een zadeldak.

De gronden waren tot 1960 eigendom van Papeleu De Spoelvoorde, rentenier te Gent. De pastorie zelf werd door de kerkfabriek gebouwd in 1860 en hersteld/uitgebreid in 1941. De gevels zijn gecementeerd. De rechthoekige ramen op de bovenverdieping steunen op een doorlopende druiplijst. In de zijgevels zitten twee rondboogvensters met oorspronkelijk schrijnwerk. De voorgevel werd recent gerenoveerd de achtergevel behield zijn oorspronkelijke toestand.

Het interieur wordt gekenmerkt door de traditionele T-structuur. De centrale gang werd verlengd door de aanbouw van een toilet wat de toegang tot de tuin onmogelijk maakt. Het pand behield zijn oorspronkelijke decoratie met stucwerk, schouwmantels, vloeren (onder andere tapijttegelvloeren), binnenschrijnwerk, trap, deuren met geëtst glas, hang- en sluitwerk,… In het linkeraanbouwsel werd een keuken en eetplaats ingericht. De eetplaats herbergt een vreemdsoortig wandmeubel bestaande uit twee op maat gemaakte wandkasten naast een schouwmantel. De kasten dragen de data 1683 en 1716. De drie elementen zijn duidelijk opgebouwd uit fragmenten van ouder meubilair.

Het pand is gelegen in een grote tuin met landschappelijke aanleg en interessant bomenbestand.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO002268, Pastorieën (MERTENS J., 2004).

Bron: -

Auteurs: Mertens, Joeri

Datum tekst: 2004

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Ardense Jagersstraat-Gottem

Ardense Jagersstraat-Gottem (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.