erfgoedobject

Hoeve Goet te Reybrouck

bouwkundig element
ID
38221
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38221
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen ten zuiden van de Springdries tussen de Oudenaardsesteenweg en Gaversesteenweg. Zetel van de heerlijkheid te Reybrouck reeds vermeld begin 15de eeuw. Voorheen dubbele vierkante omgrachting met twee hoeven met losstaande bestanddelen. Volgens landboek van 1650 werd de westelijke hoeve, het huidige nummer 49, zogenaamd "te Reybrouck", vermoedelijk het oudste en belangrijkste van beide hoeven, later gesplitst in twee afzonderlijke landbouwbedrijven. In de 18de en 19de eeuw onder meer brouwerij en stokerij van de familie Van Eeckhaute.

De tweede hoeve ernaast is thans volledig gesloopt. Heden nog deels omgrachte hoeve met semi-gesloten aanleg met woonhuis ten oosten en in U-vorm aangebouwde stallen ten noorden en ten zuiden van het gedeeltelijk verharde binnenerf met centrale notelaar. Aangepast woonhuis van zeven traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), door middel van muurankers in de rechter zijpuntgevel gedateerd 1771. Gecementeerde erfgevel met rechthoekige vensters (vierde travee met bakstenen uitbouw) en rechthoekige deur onder luifel. Behouden gecementeerde zijaandaken en ovérstekend dakschild op geprofileerde daklijstbalkjes. Gewitte achtergevel. Recentere bakstenen stallen.

  • Rijksarchief Gent, Fonds Deinze, nummer 529.
  • CASSIMAN A., Petegem, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze, VII, 1940, p. 54-55.
  • SMITH K., Over de hoeven van Petegem, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, LV, 1988, p. 224-230.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Goet te Reybrouck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38221 (Geraadpleegd op )