erfgoedobject

Hoeve Oudenhove

bouwkundig element
ID
38281
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38281
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Oudenhove
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Eén der grootste en oudste landbouwuitbatingen van Vinkt, zetel van de heerlijkheid Oudenhove, een leen van de heren van Nevele, waarvan archiefteksten teruggaan tot de 15de eeuw. In de 16de eeuw onder meer in het bezit van de Gentse Calvinistische aanvoerder Jan van Hembyse. Op de kaart van 1771 met de eigendommen van de baronie van Nevele in Vinkt, voorzien van een rechthoekige omgrachting ten oosten van de hoevegebouwen. Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, toegankelijk via een aardeweg vanaf de zijweg van de Heerdweg naar het Goed te Wielsdonck.

Ten noorden, boerenhuis van zes traveeën en één staltravee onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat), naar verluidt binnen op een balk gedateerd 1776, doch thans voornamelijk 19de-eeuws voorkomen. Verankerde bakstenen erfgevel op geschilderde plint met getoogde muuropeningen, vier rechtse vensters met sponning en duimen, twee linker vensters met wit- en bruingeschilderde luiken. Rechter zijpuntgevel met sporen van een lager dak en minder diep huis.

Ten zuiden, voorheen in L-vorm ingeplante dwarsschuur met stallen, sloping vastgesteld bij inspectiebezoek in 1990. In de zuidwesthoek, bakhuis onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat).

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nr. 1164.
  • MICHEM F., Vinkstse hoeven en hun bewoners, Deinze, 1980, p. 42-46.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1991


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Oudenhove [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38281 (Geraadpleegd op 20-06-2021)