erfgoedobject

Hoeve Schaapsdries

bouwkundig element
ID
38339
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38339
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Schaapsdries
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen met woonhuis ten noorden, grote dwarsschuur ten oosten en stallen ten westen op het gedeeltelijk beboomde erf. Overhoeks geplaatste hekpijlers en ijzeren hek in het zuiden, leidend naar de weilanden, aan de straatkant afgesloten met ijzeren hek tussen betonnen pijlers.

Woonhuis van zes en twee traveeën onder mank zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), links met zijaandak met vlechtingen, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde witgekalkte erfgevel op gepikte plint. Rechthoekige vensters met wit- en groengeschilderde persiennes en rechthoekige deur. Korfboogdeurtje en hooggeplaatst rechthoekig venstertje in linker staltravee.

Ten westen, bakstenen stallen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), gevelsteentje gedateerd 1894 (?). Ten oosten, bakstenen dwarsschuur met centrale rechthoekige poort onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), uit de 19de eeuw. Luchtgaten in erf- en zijgevels.


Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Schaapsdries [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38339 (Geraadpleegd op )