Parochiekerk Sint-Amandus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Zeveren
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deinze (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Amandus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Amandus: orgel
gelegen te Kerkstraat zonder nummer (Deinze)

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beschrijving

Gelegen te midden van een deels met bakstenen en deels met betonplaten ommuurd kerkhof, met toegang tussen vierkante bakstenen pijlers. Volgens de legende werd een eerste, houten kerkje opgericht door de Heilige Amandus in de 12de eeuw. Huidige bakstenen kerk gebouwd in 1861-62 naar ontwerp van Ch. 't Kindt ter vervanging van het oude, tot de 14de eeuw teruggaand kerkje dat in 1860 afgebroken werd. Eerstesteenlegging op 24 mei 1861, wijding op 11 augustus 1862. De in 1918 opgeblazen toren werd na de oorlog heropgebouwd.

De plattegrond ontvouwt een pseudo-basilicale kerk met drie beuken van vijf traveeën, een ingebouwde achthoekige toren, een koor van één travee met driezijdige sluiting. Baksteenbouw met verwerking van natuursteen voor deur- en vensteromlijstingen, dekstenen en kordons. Westgevel met iets uitspringende middentravee met rondboogportaal gevat in arduinen omlijsting op hoge neuten, met imposten en geprofileerde booglijst. Omlijste rondboogvormige vensters met roedeverdeling. Westtoren op vierkante basis met achthoekige klokkenkamer afgelijnd door kordons en doorbroken door rondboogvormige galmgaten en achthoekige leien naaldspits. Noord- en zuidgevels geleed door bakstenen lisenen en ertussen rondboogvensters. Op elke zijgevel twee reliëfs met taferelen in verband met de Heilige Amandus. Koor met twee rondboogvensters in zijgevels en blinde sluiting met calvarie onder houten luifel op gietijzeren zuiltjes.

Interieur. In 1938 geschilderd door T. Goethals (Gent). Pseudo-basilicale opstand met schip en zijbeuken gescheiden door gemarmerde Ionische zuilen die een zwaar hoofdgestel ondersteunen waarop de gordelbogen en tongewelven van de middenbeuk rusten. Zijbeuken met vlakke zoldering met casementen. Koor met halfcirkelvormige absis met koepelgewelf, beschilderd, in de koepel met engelen.

Mobilair. Schilderijen: Jezus aan het kruis, op paneel, uit de 18de eeuw; Lanssteek boven hoofdaltaar uit de 18de eeuw (kopie naar P.P. Rubens); Kroning van Maria door Heilige Drievuldigheid, boven noordelijk zijaltaar uit de 19de eeuw. Beeldhouwwerk: Heilige Amandus van Maastricht, gepolychromeerd hout van 1728(?); Heilige Antonius Abt, hout, uit de 19de eeuw. Hoofdaltaar: portiekaltaar gewijd aan Heilige Amandus in gemarmerd hout uit de 18de eeuw. Noordelijk zijaltaar gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, hout, uit de 18de eeuw. Zuidelijk zij-altaar, houten portiekaltaar van Heilige Antonius Abt in Lodewijk XV-stijl uit de 18de eeuw. Eiken koorgestoelte gedateerd 1672. IJzeren communiebank. 19de-eeuwse preekstoel. Twee biechtstoelen, onder meer uit de 18de eeuw. Orgel door F. Loret-Vermeersch, 1843; wijzigingen en herstellingen in 1887 door P. Vergaert en tussen 1927-1932 door Gebroeders Reygaert; orgelmeubel getooid met musicerende engeltjes. Arduinen doopvont gedateerd van 1721. Dertien glasramen van 1936-37. Marmeren grafmonument uit eind 18de eeuw.

  • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, dossier 1035.
  • VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE C., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Oost-Vlaanderen, Kanton Deinze, Brussel, 1976, p. 18-19.
  • VAN STEENKISTE G. & VAN DER EECKEN W., Zeveren, in Het Land van Nevele, IV, 1, 1973, p. 6-16.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.