erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
38353
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38353
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Mooi gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, met woonhuis ten noordwesten, ruime schuur en stallen ten oosten ervan, gemetste overwelfde aardappelkelder onder notelaar ten zuiden op het begraasde erf en bakhuis ten westen van de naar de Zeverenbeek afhellende boomgaard.

Op een verhoogde berm gelegen woonhuis van vijf en twee traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) tussen zijaandaken met vlechtingen, minstens daterend uit de 18de eeuw. Verankerde gewitte erfgevel op gepikte plint. Rechthoekige vensters (deels vernieuwd houtwerk) met groen geschilderde luiken en korfboogdeurtjes van woonhuis en rechts aanleunend stalgedeelte. Windveer onder overstekend dakschild. Linker zijgevel gecementeerd.

Bakstenen schuur en stallen, onder meer wagenhuis, onder verhoogd en vernieuwd dak (pannen, nok loodrecht op de straat).

Bakhuis van het samengestelde type onder zadeldakjes, boven de oven ingestort.


Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38353 (Geraadpleegd op )