erfgoedobject

Blauw kasteelken

bouwkundig element
ID
38388
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38388
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamd "Blauw Kasteelken". Neerhof van het vroegere zogenaamd "Goed ten Dijcke" een belangrijke heerlijkheid in leen gehouden door de graaf van Wakken. Volgens Sanderus behoorde het in 1363 aan de familie Van den Heede. Een 17de-eeuwse kaart toont een site met walgracht bij de Zaubeek met afzonderlijk omgracht opper- en neerhof. Het kasteel met twee torens zou in de loop van de 18de eeuw gesloopt zijn. Nadien pas zogenaamd "Blauw Kasteelken" (neerhof). Achterin gelegen hoeve met deels oude gebouwen: ten noorden woonhuis met aangebouwde stallen, ten westen oude stallen.

Woonhuis van vier traveeën onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat), minstens opklimmend tot de 17de of 18de eeuw. Gecementeerd parement met imitatiebaksteen. Vernieuwde rechthoekige vensters en deur; bovenlicht met reliëfvoorstelling van een kasteel. Vier linker staltraveeën met gekalkte gevel en links zijaandak met vlechtingen, sporen van brede korfboog boven de staldeuren. Erfgevel met rechthoekige deuren.

Ten westen, oude stallen met verankerde gewitte gevels op gepikte plint, onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) tussen zijaandaken met vlechtingen, uit de 17de tot 18de eeuw. Recentere bakstenen schuur ten zuiden.

  • VANDEPUTTE M., Het Blauw kasteelken te Zulte, in Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore van Zulte, 1980, p. 84-87.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Blauw kasteelken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38388 (Geraadpleegd op )