Pastorie Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zulte
Deelgemeente Machelen
Straat Gildestraat
Locatie Gildestraat 8, Zulte (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zulte (adrescontroles: 12-12-2007 - 12-12-2007).
  • Inventarisatie Zulte (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekpand, pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus met pastorie en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie. Hoekpand palend aan kerkhof, gesplitst in twee woningen, respectievelijk met ingang aan de Gildestraat en het kerkhof.

Ruim gebouw op L-vormige plattegrond, met twee bouwlagen van respectievelijk zes en zeven traveeën onder snijdende zadeldaken (pannen en leien), met links kern van vijf traveeën opklimmend tot de 17de eeuw en L-vormig aangebouwd gedeelte uit midden 19de eeuw samen met de voormalige koetshuizen. Binnentuin afgesloten door ijzeren hek.

Thans voorlopig gekalkte kerkhofgevel van zeven traveeën met rechthoekige vensters, onder meer blind in linker travee en rechthoekige deur met bovenlicht. Linker zijpuntgevel met zichtbaar aandak en vlechtingen (rechter zijaandak herkenbaar in dak en zichtbaar op de zolderverdieping); hoge rechthoekige benedenvensters met zandstenen hoekblokken en sporen van dito gedichte vensters op de bovenverdieping.

Oorspronkelijk beraapte achtergevels met rechthoekige omlijste vensters en aflijnende kroonlijst op klosjes.

Voormalige koetshuizen met één bouwlaag geritmeerd door rondboogpoorten. Restauratie aan de gang.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gildestraat

Gildestraat (Zulte)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.