erfgoedobject

Brouwerij-stokerij Meheus met woonhuis

bouwkundig element
ID
38453
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38453

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige brouwerij-stokerij Meheus met woonhuis opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. De erachter gelegen tuin is nu gemeentepark, het woonhuis museum met schenking van de familie Meheus, de stokerij een ontmoetingscentrum.

Herenhuis achter voortuintje met lage bakstenen muur ter vervanging van ijzeren hek. Dubbelhuis van heden zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Grijs geschilderd gecementeerd parement met schijnvoegen en arduinen plint. Rechthoekige, vlak omlijste vensters met oren en sluitsteen op doorgetrokken dorpels, naar verluidt aangepast circa 1875.

Links, op de rooilijn, bijgebouwtje met één bouwlaag onder plat dak als verbinding met de bakstenen bedrijfsgebouwen op de hoek Leybulklos, vernieuwd circa 1874.

Vroeger stokerijgebouw met oorspronkelijk twee evenwijdige vleugels met voorpuntgevels onder zadeldaken (pannen, nok loodrecht op de straat) van donkere baksteen, nu met verbouwde top en nieuwbouw achteraan.


Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Brouwerij-stokerij Meheus met woonhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38453 (Geraadpleegd op )