Kasteel van Hemelrijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Goed te Magheret
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente De Pinte
Deelgemeente De Pinte
Straat Mieregoed
Locatie Mieregoed 51, De Pinte (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole De Pinte (adrescontroles: 01-07-2008 - 01-07-2008).
  • Inventarisatie De Pinte (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel van Hemelrijk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Kasteel Scheldevelde met park en de Zeven Dreven

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-1974.

Beschrijving

Zogenaamd "Kasteel van Hemelrijk". Vroegere zogenaamd "Goed te Magheret", een hoeve opgericht in de 15de eeuw door het ontginningsdomein Scheldevelde van de Gentse Sint-Pietersabdij, circa 1840 zogenaamd "Hemelrijk" en buitenverblijf van F. Deynoodt. Circa 1850 door de familie De Rudder-Deynoodt nieuw, laat-empire landhuis gebouwd in prachtig park, aangelegd door plantkundige F. De Rudder zelf, en één van de mooiste parken van de Gentse regio. Fraai ijzeren hek tussen achthoekige pijlers op arduinen sokkel en dito bekroning, vlakbij de rijksweg Gent-Oudenaarde.

Bepleisterd en beschilderd kasteeltje van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder mansardedak (leien), in zijn huidige vorm daterend van uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met behouden kern van drie traveeën en twee bouwlagen, van circa 1850. Voorgevel met geaccentueerd middenrisaliet met zuilenportiek en terras op de verhoogde begane grond, balkon op de bovenverdieping; bekronend driehoekig pseudo-fronton met oculus. Rechthoekig omlijste vensters, benedenvensters met frontonbekroning en drielicht in het risaliet van circa 1850; venstertjes op de halve verdieping en fijne neo-empire stucmotieven op de borstweringen uit hetr eerste kwart van de 20ste eeuw.

Complex uitgebouwde achtergevel met later toegevoegde terrassen en bordestrap naar de tuin met zwemkom.

  • GEVAERT G., Don Bosco bezocht het kasteel Hemelrijk te De Pinte in 1875, Heemkring Scheldeveld, Jaarboek VIII, 1978, p. 93-98.
  • GOEMANNE-DE POTTER M., Geschiedenis van De Pinte, s.l., s.d., p. 160-170.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mieregoed (De Pinte)

Mieregoed (De Pinte)

maakt deel uit van Scheldevelde en de Zeven Dreven

De Pinte, Zevergem (De Pinte)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.