erfgoedobject

Kasteel van Hemelrijk

bouwkundig element
ID
38498
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38498

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vroegere zogenaamd "Goed te Magheret", een hoeve opgericht in de 15de eeuw door het ontginningsdomein Scheldevelde van de Gentse Sint-Pietersabdij, circa 1840 zogenaamd "Hemelrijk" en buitenverblijf van F. Deynoodt. Circa 1850 door de familie De Rudder-Deynoodt nieuw, laat-empire landhuis gebouwd in een prachtig park, aangelegd door plantkundige F. De Rudder zelf, en één van de mooiste parken van de Gentse regio. Fraai ijzeren hek tussen achthoekige pijlers op arduinen sokkel en dito bekroning, vlakbij de rijksweg Gent-Oudenaarde.

Bepleisterd en geschilderd kasteeltje van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder mansardedak (leien), in zijn huidige vorm daterend van uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met behouden kern van drie traveeën en twee bouwlagen, van circa 1850. Voorgevel met geaccentueerd middenrisaliet met zuilenportiek en terras op de verhoogde begane grond, balkon op de bovenverdieping; bekronend driehoekig pseudofronton met oculus. Rechthoekig omlijste vensters, benedenvensters met frontonbekroning en drielicht in het risaliet van circa 1850; venstertjes op de halve verdieping en fijne neo-empire stucmotieven op de borstweringen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Complex uitgebouwde achtergevel met later toegevoegde terrassen en bordestrap naar de tuin met zwemkom.

  • GEVAERT G., Don Bosco bezocht het kasteel Hemelrijk te De Pinte in 1875, Heemkring Scheldeveld, Jaarboek VIII, 1978, p. 93-98.
  • GOEMANNE-DE POTTER M., Geschiedenis van De Pinte, s.l., s.d., p. 160-170.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1991

Aanvullende informatie

Van de aanpassingswerken aan het kasteel tijdens de jaren 1920 onder bouwheer Poulsen, zijn in het Gentse stadsarchief interieurontwerpen bewaard. Deze ontwerptekeningen dateren van 1928 en zijn van de hand van Eugène De Heem. Ze bevinden zich in het archieffonds van interieurzaak Adolphe Dangotte.

  • Stadsarchief Gent, Fonds interieurzaak Adolphe Dangotte, PA_148_1928_009.
  • Informatie verkregen van de stad Gent (29 januari 2020).
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum: 31-01-2020

Relaties

  • Is deel van
    Mieregoed (De Pinte)

  • Is deel van
    Scheldevelde en de Zeven Dreven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel van Hemelrijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38498 (Geraadpleegd op 14-06-2021)