Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente De Pinte
Deelgemeente Zevergem
Straat Scheldehout
Locatie Scheldehout 1, De Pinte (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole De Pinte (adrescontroles: 01-07-2008 - 01-07-2008).
  • Inventarisatie De Pinte (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oude site met walgracht en voormalig leen van de Gentse Sint-Pietersabdij, gelegen bij de "dries". Thans gerenoveerde hoeve met behouden brede vierkante omwalling; toegangshek tussen vierkante pijlers in westen.

Ten zuiden, langgestrekte hoeve met woonhuis van zeven traveeën (rechts) tussen zijaandaken met vlechtingen, schuur van drie traveeën en lagere stallen van zes traveeën onder verspringende zadeldaken (pannen, nok loodrecht op de straat). Woongedeelte opgetrokken in twee fasen: drie linkertraveeën met binnenin 17(4?)0 gedateerde moerbalk, vier rechtertraveeën met 1757 gedateerde balk en jaaranker in rechter zijtop. Vernieuwd bakstenen parement (voorheen okerkleurig gekalkt), toegevoegde dakvensters en vensters met nieuw houtwerk. Behouden getoogde deur.

Interieur met bewaarde versierde eikenhouten balken onder meer op natuurstenen console, met jaartal 17(4?)0 en 1757.

In noordoostelijke hoek van omgrachting, gerestaureerd bakhuis van het samengestelde type. Onder meer behouden houten anker.

  • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, dossier 1293.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 409.
  • Rijksarchief Gent, Sint-Pieters II, nummer 1415.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving

Blijpoel, Scheldehout (De Pinte)

maakt deel uit van Scheldehout

Scheldehout (De Pinte)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.