erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
38651
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38651
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Boerenhuis met ommuurd voorerf en ijzeren ingangshek tussen vierkante gemetste hekpijlers. Begin 20ste eeuw herberg zogenaamd "In Den Groenen Boomgaard" en kruidenierswinkeltje. Woonhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) tussen zijaandaken, in kern daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Thans beraapte 19de-eeuwse erfgevel op plint van imitatierotsblokken. Centrale rechthoekige deur en vensters in witgeschilderde vlakke omlijsting met imitatiesluitsteen; arduinen lekdrempels. Verankerde gewitte zij- en achtergevel op gepikte en gecementeerde plint. Links aangebouwde lagere stallen.

  • VLERICK C., Herbergen te Eke voor 1925 met bijzondere aandacht voor de periode 1910-1925, in Heemkring Scheldeveld, Jaarboek XVIII, 1989, p. 191.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Eke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38651 (Geraadpleegd op )