Pastorie Sint-Amandusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nazareth
Deelgemeente Eke
Straat Noël Schoorensstraat
Locatie Noël Schoorensstraat 9, Nazareth (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Nazareth (adrescontroles: 01-03-2008 - 01-03-2008).
  • Inventarisatie Nazareth (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Amandusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van Eke (Nazareth) werd zeer strategisch ingeplant tussen het kerkhof met restant van de voormalige kerk (toren) en de nieuwe neogotische kerk aan de Stationsstraat. Het gebouw dateert uit 1859 en werd ontworpen door architect Edmond De Perre-Montigny. Het pand is gelegen in een grote tuin, tegen de beek overgaand in een boszone.

Het is een imposant dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het pand werd in 1859 opgetrokken ter vervanging van de oude pastorie, naar ontwerp van architect Edmond De Perre-Montigny. Het kleurig bakstenen parement wordt verticaal gemarkeerd door een middenrisaliet en hoekpilasters en horizontaal geleed door hardstenen kordons en een bepleisterde band onder een houten kroonlijst op modillons. De oorspronkelijke rondboogvensters werden verbouwd tot rechthoekige vensters met behoud door invulling met een visgraatmotief. De centrale rondboogdeur behield haar oorspronkelijke hardstenen omlijsting met flankeerzuiltjes en bekronend kruis. Links en rechts flankeren twee aanbouwsels van één bouwlaag en één travee onder een half schilddak. De rechter aanbouw werd later verbouwd tot garage. De achtergevel is tevens opgetrokken uit baksteen maar zonder houten kroonlijst. Hij wordt eveneens verlevendigd met een uitspringend middenrisaliet en hoekpilasters.

Het huis kent een typische T-structuur. Het pand behield zijn stucwerk, schouwmantels, binnenschrijnwerk met hang- en sluitwerk, ingemaakte kasten, trap en deels ook de vloeren. Een gedeelte van de decoratie werd weggestoken achter verlaagde plafonds. Opvallend is de gang in rundbogenstill met een uiterst rijke aankleding met pilasters, rondbogen, gewelven, marmerimitatie op de wanden en een marmeren vloer. De bovenverdieping kan afgesloten worden met een dubbele deur. De sobere aankleding van de bovenverdieping is typisch voor de bouwperiode en bleef tevens intact bewaard. De dakconstructie bestaat vermoedelijk uit recuperatiemateriaal van een 18de-eeuwse dakcontructie.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO002268, Pastorieën (MERTENS J., 2004).

Bron: -

Auteurs: Mertens, Joeri

Datum tekst: 2004

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noël Schoorensstraat

Noël Schoorensstraat (Nazareth)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.