Brouwerij Ide

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nazareth
Deelgemeente Eke
Straat Brouwerijstraat, Stationsstraat
Locatie Brouwerijstraat 2-4, Stationsstraat 3B, Nazareth (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Nazareth (adrescontroles: 01-03-2008 - 01-03-2008).
  • Inventarisatie Nazareth (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Ide

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalige Brouwerij Ide. Leegstaande industriële gebouwen op de hoek Brouwerijstraat, Steenweg en Stationsstraat. Circa 1872 kocht Francis Ide de oude herberg "De Croone", waarvan het bestaan teruggaat tot de 16de eeuw, met stokerij en richt er een brouwerij op in de aanpalende boerderij, waarvan nog enkele elementen resten. Zwaar beschadigd in 1918. De herberg werd gesloopt en de brouwerijgebouwen vernield en uitgebreid, onder meer met koelinstallatie voor lage-gistingbieren in de jaren 1920-30. Stopgezet begin 1981.

Typisch complex van een dorpsbrouwerij ondergebracht in een vroeger landbouwbedrijf met lage bakstenen bedrijfsgebouwen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats afgesloten in de noordhoek met een ijzeren hek aan een bakstenen pijler. Aan de Brouwerijstraat gelegen brouwerswoning met 19de-eeuwse kern en vernieuwde gevel van jaren 1920 na de oorlogsschade. Ten oosten, rechthoekig brouwerijgebouw van het cascadetype - opgetrokken uit baksteen met gele bakstenen speklagen onder afgeknot dak bekroond met een kap met typisch latwerk voor de afkoeling. Hoge schoorsteen in de zuidhoek.

  • PATROONS W., Bier, Antwerpen, 1979, p. 172-173.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noël Schoorensstraat

Noël Schoorensstraat (Nazareth)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.