Tempelhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Tempeliershof, Cappittelgoed
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Martens-Latem
Deelgemeente Sint-Martens-Latem
Straat Dorp
Locatie Dorp 5, Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Martens-Latem (adrescontroles: 01-08-2007 - 01-08-2008).
  • Inventarisatie Sint-Martens-Latem (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Tempelhof

Deze bescherming is geldig sinds 28-10-1943.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tempelhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-07-1983.

Beknopte karakterisering

Typologieboerenwoningen
Datering17de eeuw
Betrokken personen

Beschrijving

Gelegen achter de kerk op de zandige buitenbocht van de Leie en voorheen omwald. Eén der oudste landbouwnederzettingen van de gemeente, zeker vanaf de 12de eeuw in bezit van de Gentse Sint-Baafsabdij. Tussen circa 1200 en 1221 in het bezit van burggravin Margaretha van Kortrijk. Sinds 1565 overgedragen aan het bisdom en zogenaamd "Cappittelgoet" In 1797 als nationaal goed verkocht.

Gerestaureerd en aangepast woonhuis van het neerhof, opklimmend tot de 17de eeuw. Oorspronkelijk witgekalkte erfgevel op gepikte plint bestaande uit een "hooghuis" van twee traveeën met onderkelderde kamer en zadeldak tussen zijtrapgevels (rechter zijtrapgevel vooraan verdwenen) en een "laaghuis" van vijf traveeën met twee teruggeplaatste getrapte dakvensters, onder zadeldak (pannen) met rechts zijaandak met vlechtingen. Vernieuwde houten kruiskozijnen met luiken en spiegelboogvormige deur in vlakke omlijsting onder druiplijstje.

Achtergevel aan de Leie met links vleugel van twee traveeën met puntgevel met aandak en vlechtingen onder mank zadeldak en bij de restauratie van 1944 door architect Valentin Vaerwyck toegevoegde symmetrische puntgevel rechts achter het "hooghuis" met uitgebouwde erker onder lessenaarsdakje, geïnspireerd op de traditionele landelijke villastijl.

Grotendeels aangepast interieur met bewaarde balken en grote haard. Laatste resten van de grote tiendeschuur, palend aan de kerkhofmuur, kort na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Opgravingen circa 1978-80 lieten toe het complex te situeren in de late middeleeuwen met verbouwingen circa 1640.

  • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, dossier 1359.
  • VAN DER PLAATSEN P., Opgravingscampagne "Latem Kerkplein" 1979, verslag met enkele voorlopige resultaten, in Heemkring Scheldeveld, Jaarboek IX, 1979-80, p. 171-187.
  • VERHULST A.E., De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe-XlVe eeuw), Brussel, 1958, p. 564-566.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Sint-Martens-Latem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.