erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
38766
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38766

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voorheen omwalde "hofstede ende huys van plaisance" van de heerlijkheid van Broekstraat, naar verluidt reeds vermeld in de 14de of de 15de eeuw. Thans semi-gesloten hoeve met gedeeltelijk vernieuwd woonhuis (1953) ten noorden, stallen ten oosten en ten zuiden met in de oksel een thans ingebouwde duiventoren. Verharde oprit en begraasd voorerf afgesloten door een nieuwe omheining.

Oude kern van het woonhuis van vier traveeën met aangepaste gewitte bakstenen erfgevel op gepikte plint, één bouwlaag en zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Achtergevel met haakse bakstenen achterbouw met trapgevel met zandstenen dekplaten en gedicht bolkozijn, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw.

Gewitte bakstenen stallen op gepikte plint, daterend uit de 19de eeuw. In de noordoosthoek, duiventoren met twee bouwlagen en voor-en achtertrapgevel, daterend uit begin 17de eeuw (?). Verankerde gewitte bakstenen gevels op gepikte plint. Korfboogdeur in de voorgevel. Bij de aanzet van de geveltop, korfboogvormig spaarveld met vijf vluchtgaten boven een verbrokkelde loopplaat met eronder twee verweerde zandstenen hoofdjes van een man en een vrouw. Overigens vierkante openingen. Interieur met overwelfde begane grond en (later toegevoegde?) haard.

  • DEPRAET O.S., Duiventorens in Oost-Vlaanderen, in Oostvlaamsche Zanten, XLI, 3-4, 1966, p. 135-136.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1991


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38766 (Geraadpleegd op 27-02-2021)