Villa Les Buttes Sainte Aldegonde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Martens-Latem
Deelgemeente Deurle
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 7, Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Martens-Latem (adrescontroles: 01-08-2007 - 01-08-2008).
  • Inventarisatie Sint-Martens-Latem (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Les Buttes Sainte Aldegonde

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Deurle

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Villa gebouwd in 1907 door baron H. della Faille d' Huysse, burgemeester van Deurle van 1888 tot 1922, in plaats van het eclectische kasteel naar ontwerp van L. Minard (1847), (zie Leiepark).

Grote op een natuurlijke duinenheuvel gelegen villa met omringend boomrijk park met monumentaal toegangshek tussen vierkante arduinen hekpijlers. Neoclassicistisch getint gebouw van bak- en natuursteen. Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en mansardedak (leien) met centrale dakkapel onder gebogen fronton en talrijke dakvenstertjes. Voorgevel gemarkeerd door een gevelbrede portiek met gekoppelde Ionische zuilen en bekronende balustrade. Achtergevel met halfrond uitgebouwde zijtraveeën.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Deurle

Dorpsstraat, Kerkweg, Muldersdreef, Philippe de Denterghemlaan, Pontstraat (Sint-Martens-Latem)

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.