erfgoedobject

Kasteel van Deurle

bouwkundig element
ID
38781
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38781

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel van Deurle
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kasteel van Deurle. Bij de Leie gelegen 18de-eeuws kasteel met omringend park en oorspronkelijk de Rode Beukendreef als imposante toegangsdreef (heden onzichtbaar vanaf het kasteel door de verkaveling van een deel van de gronden tot villapark). Het domein maakte vanouds deel uit van de heerlijkheid van 's Graven Hazele, een bosstreek die zich voornamelijk uitstrekte over Deurle en Zevergem en eigendom was van de graven van Vlaanderen. In 1775 verkoopt keizerin Maria Theresia de heerlijkheid aan J.F.A. de Causmaecker, raadsheer en later procureurgeneraal bij de Raad van Vlaanderen. Deze had voordien reeds talrijke gronden in Latem en Deurle opgekocht onder meer het oude omwalde "Goed te Pappens" aan de Leie, waar hij in 1766 dit kasteel liet bouwen. Bij verkoopakte van 1785 gaat het hele domein naar kanunnik L. Papeleu, familie van zijn echtgenote Maria Papeleu. In 1810 eigendom van de familie Hopsomere en verder in de 19de eeuw van de families de Kerchove de Denterghem -Vilain XIIII en de Spoelberch.

Het oorspronkelijke kasteel, opgetrokken uit baksteen van een steenoven ter plaatse, werd gebouwd op een "motte" en was omgeven door aangelegde tuinen, een boomgaard, talrijke dreven en grachten. Het had een rechthoekige plattegrond, negen traveeën en twee bouwlagen onder schild- of zadeldak.

Vermoedelijk circa 1840, onder P. de Kerchove, toevoeging van één verdieping en nieuwe gevelordonnantie. Aanpassing tot huidige vorm met aanleunende torentravee, erker en terrassen voor de middenrisalieten begin 20ste eeuw. Heden gecementeerd parement gemarkeerd door hoekblokken en middenrisaliet van drie traveeën met kolossale Ionische pilasters op de bovenverdieping. Rechthoekige vensters op lekdrempels op consooltjes en houtwerk met kleine roedeverdeling in doorlopende geprofileerde omlijsting. Paneeltjes op borstwering oorspronkelijk versierd met guirlandes. Centrale rechthoekige deur met waaier. Omlopende puilijst en houten kroonlijst op klosjes als gevelaflijning. Oorspronkelijke voorgevel (thans achtergevel) met centraal dakkapelletje met uurwerk en wapenschild tussen versierde voluten en met bekronende windroos. Dakvenstertje tussen gelijkaardige voluten in de andere gevel. Aangebouwde torentravee onder tentdak aan westgevel.

Interieur met 18de-eeuwse trap, stucplafonds met panelen, doch voornamelijk lambrizeringen en schouwen afkomstig van een ander kasteel.

Park heraangelegd in de jaren 1960. Oorspronkelijk behoorden tot het eigenlijke domein: het neerhof (Ruitersdreef nummer 6), twee tegenover elkaar gelegen gebouwtjes met schermgevels in de huidige Lindenstraat (nummer 15 ) en Zuylenveld nummer 7 (Sint-Martens-Latem), links en rechts van de Rode Beukendreef en de thans verbouwde oranjerie met serres (nummer 17), gebouwd in de jaren 1840 door P. de Kerchove voor zijn uitheemse planter. De ijskelder die de Causmaecker liet graven in een natuurlijke zandheuvel ten westen van zijn kasteel bevindt zich thans nog in de tuin van een villa Oude Pontweg nummer 6. Een gang van een vijftal meter leidt naar een gewelfde put met bovenaan een diameter van circa 4 meter en onderaan 1,5 meter.

  • VAN DEN HEEDE U., Het Kasteel van Deurle en de Kasteelheren, in Heemkring Scheldeveld, Jaarboek XII, 1983, p. 119-156.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1991


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel van Deurle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38781 (Geraadpleegd op 07-03-2021)