Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie met tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Affligem
Deelgemeente Essene
Straat Essene-Kerkplein
Locatie Essene-Kerkplein 1, Affligem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Affligem (actualisaties: 23-05-2006 - 23-05-2006).
  • Adrescontrole Affligem (adrescontroles: 25-06-2007 - 25-06-2007).
  • Inventarisatie Affligem (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie
gelegen te Essene-Kerkplein 1 (Affligem)

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1975.

omvat de bescherming als cultuurhistorisch landschap Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie: tuin
gelegen te Assestraat, Essene-Kerkplein 1 (Affligem)

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1975.

Beschrijving

Ten tijde van abt Fulgentius Biebuyck opgetrokken door de abdij van Affligem. Dubbelhuis met twee verdiepingen van zeven traveeën en een zadeldak (leien) met houten dakkapellen, "gebouwd in 1758/ hersteld in 1862" volgens het opschrift boven de achterdeur. Baksteenbouw met gecementeerde plint. Hoge steekboogvensters met negblokken en lekdrempels. Voordeur in een uitgewerkte spiegelboogomlijsting van arduin in Louis XV-stijl, met geprofileerd beloop, neuten en imposten, sluitsteen en druiplijst; houten tussendorpel en deurwaaier. In de achtergevel, een eenvoudige steekboogdeur met kwartholle arduinen omlijsting. Tuin met bakstenen omheiningsmuur voorzien van een overluifelde inrijpoort met steekbooglatei en als pijlers opgevatte posten van baksteen, daterend van 1862.

  • MERTENS R., Geschiedenis van Essene, (1971).

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Essene-Kerkplein

Essene-Kerkplein (Affligem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.