erfgoedobject

Hoeve Ankerhof

bouwkundig element
ID
38820
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38820

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ankerhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Ankerhof of Brouwerij Wambacq. Oudste vermelding in de loop van de 17de eeuw; wegens verwoesting door Franse legers volledig heropgebouwd in 1702, en naderhand gemoderniseerd. Gebouwencomplex met kern uit de 18de eeuw, doch hoofdzakelijk daterend uit de 19de en 20ste eeuw, gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats.

Poortgebouw van de 19de eeuw, opgenomen in de stalvleugel; bekroning met een puntgevel gemarkeerd door een blindboogfries en de gevelsteen met brouwersmotief; sterk gewelfde steekboogpoort van arduin, ingeschreven in een dieperliggend gevelvlak, geflankeerd door bakstenen pilasters met bindboogjes als kapiteel. Ertegenover, brouwerswoning van acht traveeën met twee verdiepingen en een schilddak (pannen), daterend uit de 19de eeuw; bakstenen gebouw in de voorgevel gemarkeerd door de als een torentje opgevatte deurtravee, en in de achtergevel door de bakstenen daklijst met dropmotief; rechthoekige muuropeningen, de deur in een arduinen omlijsting. Uitspringende bijbouw van 1920. Ernaast, voormalig woonhuis met gecementeerde voorgevel en ingekaste gevelsteen met "anno 1702", doch geen zichtbare elementen uit dit jaar. Rechthoekige muuropeningen, sporen van een wintertuin achteraan, en haakse bijgebouwen, onder meer een paardenstal. Stallen uit de 19de eeuw; bepleisterde kruisgewelven op bakstenen vierkante pijlers in de koestal (straatzijde) en bakstenen kruisribgewelven met tenietlopende ribben, in de paardenstal.

Brouwerij op de linkervleugel, waarvan de oudste, vierkante bakstenen schouw in 1973 werd gesloopt; gebruik van gietijzeren zuilen ter ondersteuning van een I-balk achteraan. Op de vierde zijde, een langsschuur van baksteen onder zadeldak (pannen), en aanleunend karrenhuis onder lessenaarsdak (pannen), geritmeerd door bakstenen korfbogen.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Ankerhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38820 (Geraadpleegd op )