erfgoedobject

Boerenhuis

bouwkundig element
ID
38839
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38839
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Eénlaags 19de-eeuws boerenhuis van zeven traveeën met zadeldak (pannen). Baksteenbouw voorzien van beluikte rechthoekige vensters met lateien en lekdrempels van arduin; rechthoekige deur in een arduinen omlijsting met druiplijst. Achteraan, langsschuur met zadeldak (pannen); baksteenbouw met zandstenen hoekstenen en negblokken; rechthoekige inrijpoort met consooltjes onder de houten latei.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38839 (Geraadpleegd op 23-06-2021)