erfgoedobject

Hoeve Mommaert

bouwkundig element
ID
38878
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38878

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Feodaal kasteel van Beersel met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, bestaande uit een woonhuis met aanpalend magazijn en achterliggende schuur uit de 19de eeuw. De hoeve is gelegen op het kleine gehucht Nering. De hoeve is gelegen in het beschermde landschap uit 1934 rond het feodale kasteel van Beersel.

Historiek

Het primitief kadasterplan uit 1825 toont op de site een rechthoekige schuur die in het bezit is van herbergier Philippe Mommaert. Het woonhuis is ten noorden ervan gelegen op het aanpalende perceel. In 1879 vergroot lederkoopman Jacobus Mommaert-Demol de schuur die in 1880 kadastrale geregistreerd wordt als magazijn. Vier jaar later wordt het magazijn door dezelfde eigenaar nogmaals vergroot en in 1884 kadastraal geregistreerd als 'huis'. Op dat ogenblik ontstaat vermoedelijke de huidige tweedeling van een woonhuis (via muurankers gedateerd 1883) en rechts ervan een lager magazijn. In 1996 werd het goed gerenoveerd door F. Magis naar ontwerp van architecten Paul Sztemfeld en Leen Huysman uit Brussel. Het magazijn werd toen omgebouwd tot woonhuis met een nieuwe binneninrichting. Oude muuropeningen werden toen terug geopend.

Beschrijving

Hoeve bestaande uit een in 1883 tot woonhuis verbouwde schuur, met aanpalend magazijn uit hetzelfde jaar. Het gaat om verankerde, rode bakstenen gebouwen onder zadeldaken.

Het woonhuis van het dubbelhuistype telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak. Het pand is voorzien van jaarankers in de gevel "H.J. 1883", die verwijzen naar de verbouwing van 1883 door het echtpaar J. Demol-Mommaert. De bakstenen lijstgevel aan straatzijde is als voorgevel uitgewerkt, met een gepleisterde plint en een bakstenen druiplijst en gevelfries onder de kroonlijst, en geritmeerd door de symmetrisch geplaatste muuropeningen. Op de benedenverdieping zijn de deur- en vensteropeningen rechthoekig met dorpels en lateien in blauwe hardsteen onder ontlastingsbogen in gesinterde baksteen; de deur, met bewaard eind-19de-eeuws schrijnwerk, is voorzien van een hardstenen omlijsting,. De vensteropeningen op de bovenverdieping zijn segmentboogvormig in omlijstingen van gesinterde baksteen; het centrale venster is blind.

Tegen de zuidelijke zijpuntgevel van het woonhuis aansluitend bakstenen magazijn met steekboogvensters op de verdieping, drie traveeën breed en twee bouwlagen hoog onder een pannen zadeldak. Twee lagen van vier segmentboogvormige muuropeningen ritmeren de gevel. Als gevolg van de verschillende functies werden vijf van de acht muuropeningen op een niet nader bepaald ogenblik dichtgemetseld. De bouwsporen bleven zichtbaar. De erfgevel werd in 1996 aangepast toen dit magazijn tot woning werd verbouwd. Daarbij werd ook de vrijstaande zijgevel vernieuwd, waarbij de resten van plaatselijke breuksteen, mogelijk wijzend op een oudere kern, verdwenen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling I (Beersel), 1880/16, 1884/6 en 1921-22/23.
  • Gemeentearchief Beersel, bouwdossiers B226/1996.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Mommaert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38878 (Geraadpleegd op )