erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
38880
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38880

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Site in kern teruggaand tot de 18de eeuw, mogelijk ouder. Het L-vormige complex staat aangeduid op de Ferrariskaart uit 1771-1778. Een gelijkaardige configuratie is zichtbaar op het primitief kadasterplan uit 1832. Conform het kadaster werd in 1955 het woonhuis parallel aan de straat verkleind door Mommaert F.M.P.C. Vermoedelijk werd de straatvleugel volledig herbouwd met een kleinere voetafdruk. Het dwars op de straat opgetrokken bouwvolume bleef daarbij bewaard, getuige de kadasterplannen en de aanwezige bouwsporen.

In 1955 opgetrokken, burgerhuis van twee bouwlagen, met hergebruikte omlijstingen uit de 17de eeuw: een arduinen rondboogdeur met geprofileerd en geringd beloop, verrijkt met imposten, sluitstenen en druiplijst; een gelijksoortige poortomlijsting. De omlijstingen zijn voorzien van steenkappersmerken. Dwars op de straat ingeplante bakstenen bijgebouwen van één bouwlaag en sterk hellend dak, teruggaand tot voor 1832, mogelijk 18de-eeuws. De tuitgevel aan de straat werd in 1955 herbouwd en heeft een rechte deur- en vensteropening. De andere gevels zijn puntgevels, uitgevoerd als aandaken met muurvlechtingen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Primitief kadasterplan Beersel sectie A, 1832.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling I (Beersel), 1955/17.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1780, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38880 (Geraadpleegd op 13-06-2021)