Teksten van Vormingscentrum Destelheide

Vormingscentrum Destelheide ()

Paul Felix kreeg in 1964 de opdracht van minister van Elslande om het vormingscentrum Destelheide te ontwerpen. Het project werd in 1971 opgeleverd.

Destelheide is een gebouwencomplex in brutalisme, van glas, gladde beton en hout onder platte daken, gelegen in een uitgestrekt en natuurrijk domein. Typisch voor Felix is het ontwerpen van uiterst functionele gebouwen in relatie tot de omgevende natuur met grote aandacht voor het welbehagen van de gebruiker. Hij wilde dat zijn ontwerp opging in de natuurlijke vegetatie. Daartoe riep hij de hulp in van landschapsarchitect Paul Deroose. Hij schikte de gebouwen lineair en richtte ze op het zuiden en de natuur. Voor Felix was de grijze kleur van het beton een natuurlijke kleur die de gebouwen met elkaar verbond.

Van oost naar west werden een muziekgebouw, een kleigebouw, het hoofdgebouw, de woning voor de huisbewaarder, een restaurant en bar, de slaapblokken en huis 'De slekke' opgetrokken. De functie van de gebouwen bepaalde hun inplanting op het bouwterrein, of ze al dan niet directe zoninval kregen en al dan niet deels ingegraven werden in de helling. Ze zijn opgericht met als doel ondergeschikt te zijn aan de artistieke productie op die plek en mochten dus zelf geen aandacht trekken. Hun functie is duidelijk afleesbaar in de gevels: zo zijn trappenpartijen herkenbaar, gangen zijn aangeduid met smalle muuropeningen, de appartementen hebben ruime balkons, het restaurant heeft grote vensters, ateliers hebben vensters op het noorden of zijn te verduisteren, danszalen zijn voorzien van grote glaspartijen, kantoren hebben bandvensters. Muuropeningen werden functioneel aangebracht en door de afwisseling van staande en liggende muuropeningen, vensterbanden en grote en kleine vensters … ontstaat er dynamiek, diversiteit en speelsheid.

Alle gebouwen kenmerken zich door een zichtbaar gebruik van beton zowel buiten als binnen. Binnen bleven de muren in as-betonsteen onafgewerkt. Er werden enkel natuurlijke materialen gebruikt. De luifels op de platte daken laten gefilterd licht binnen dat klaslokalen en gangen verlicht.

  • Gemeentearchief Beersel, Gemeentearchief Dworp, dossier vormingscentrum Destelheide.
  • VERPOEST L. 2003: Felix, Paul in: VAN LOO, A. (red.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 307-308.

Bron: -
Auteurs:  Mertens, Joeri
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Mertens, Joeri: Vormingscentrum Destelheide [online], https://id.erfgoed.net/teksten/194290 (geraadpleegd op )


Destelheide ()

Vormingscentrum van het Ministerie van Nederlandse Cultuur; moderne architectuur voor de los van elkaar ingeplante gebouwen van beton, architect P. Felix, 1967.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Vormingscentrum Destelheide [online], https://id.erfgoed.net/teksten/38886 (geraadpleegd op )