erfgoedobject

Padenborrehoeve

bouwkundig element
ID
38892
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38892

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Padenborre
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Hoeve Padenborre: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Padenborrehoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

De Padenborrehoeve is een gesloten hoeve, in de toegangspoort gedateerd 1721, gekenmerkt door het mooie volumespel der gebouwen in het omringende glooiende landschap. In kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw, maar met verbouwingen en toevoegingen uit de 19de en 20ste eeuw. De omgeving van de Padenborrehoeve bestaat voornamelijk uit graslanden. Vroeger was er rondom de hoeve een boomgaard gelegen. Ten zuiden van de hoeve is er nu nog een kleine boomgaard. Ten noorden wordt de omgeving afgebakend door de Kesterbeek.

De hoeve bestaat uit een centraal erf met ten westen het woonhuis met stal en ten zuiden erbij aansluitend de oorspronkelijke toegangspoort. Ten zuiden en ten oosten van het erf liggen karrenhuis en stallen. Ten noorden wordt het erf gesloten door een schuur.

Historiek

Conform de Ferrariskaart bestond de hoeve in het derde kwart van de 18de eeuw uit een U-vormig complex, geopend naar het zuiden. Op de Atlas der buurtwegen (1841) staat ze ingetekend als gesloten hoeve. In kern klimt de hoeve dus op tot de eerste helft van de 18de eeuw, maar in de loop van de de 19de en 20ste eeuw gebeurden diverse uitbreidingen en verbouwingen.

Beschrijving

Het geheel bestaat uit verankerde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder pannen zadeldaken; de gevels aan de erfzijde zijn gewit op een gepikte plint.

Ten westen van het erf het boerenhuis annex stal van negen traveeën onder een doorlopend zadeldak op uitgesneden modillons. Het vijf traveeën tellende woonhuis van het dubbelhuistype is herkenbaar aan de segmentboogdeur onder een geprofileerde druiplijst en de flankerende kruis- en kloosterkozijnen van arkose, bovenaan getralied. De stal is voorzien van een rechthoekige deur geflankeerd door rechthoekige muuropeningen. Boven beide deuren laadluiken naar de zolder. Ten zuiden aansluitend een bakstenen muur met een met arkose omlijste korfboogpoort onder druiplijst, wapenschild met jaartal MDCCXXI, afsluitende gevellijst en bekronende siervaas.

Beide noordelijke gebouwen, haak op de straat, zijn aan erfzijde verborgen achter recentere gebouwen. De vleugel met aandak en topstuk, aansluitend bij het woonhuis kan gezien de segmentboogvormige vensters en deuropening geïnterpreteerd worden als een uitbreiding van het woonhuis. De interne structuur werd sterk verbouwd. Aanpalende schuur.

Ten oosten, parallel aan de straat, een stalvleugel uit de 18de eeuw met aan de erfzijde een identieke vormentaal als de woonvleugel, doch met verbouwde ordonnantie. In de gevel een dichtgemetselde rondboogdeur met imposten en een sluitsteen, met arkose omlijste rechthoekige vensters, zware steunberen tegen de erfgevel, laadvenster uitgespaard in het overstekende dak. Gesloten bakstenen straatgevel met twee laadluiken onder lessenaarsdak.

Ten zuiden een sterk verbouwd karrenhuis van drie traveeën onder een zadeldak op uitgesneden modillons, vermoedelijk uit de vroege 19de eeuw. Erfgevel met sporen van met natuursteen omlijste segmentboogvormige poorten. De buitengevel vertoont bouwsporen van een gedichte korfboogpoort en laadluiken onder het dak. Langs beide zijden kleinere, sterk verbouwde nutsgebouwen.

In 2009 stortte het in 1975 nog geregistreerde bakhuisje in.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770 – 1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas van de buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Padenborrehoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38892 (Geraadpleegd op )