Teksten van Huis Terborght

Huis Terborght ()

Zogenaamd "Huis Terborght", deel uitmakend van een huizenrij van het voormalige dorp van Huizingen, dat tijdens de aanleg van de RO (1956-1970) grotendeels werd gesloopt. Achter de huizenrij loopt de Molenbeek, met de bedding tegen de achtergevel van Huis Terborght.

Ondanks de jaarankers "1617" in de voorgevel en het jaartal "1785" in de deuromlijsting, is het huidige uitzicht van het gebouw het resultaat van een heropbouw in 1968-1969 van een woonhuis met oudere kern tot een café-restaurant. Bouwheer was de brouwer Winderickx uit Dworp. De Carne Bert uit Gentbrugge trad op als architect. Een herinneringssteen werd in de gevel verwerkt: 1969 Me refeCerUnt/ aC resUsCItaVerUnt/ e WinDerICkX UXor/qUe eIUs gl geens/ architecti fuerunt/ a decarne fratres/que p&r borremans.

Het pand bestond volgens de Poppkaart uit twee afzonderlijke panden die bij de laatste verbouwing werden samengevoegd. Uit de bouwaanvraag blijkt dat het oorspronkelijke pand bestond uit acht traveeën, twee bouwlagen en een zadeldak. De verbouwing van 1968-1969 voorzag in een uitbreiding ter hoogte van de beek met een dwarse vleugel van één travee en twee bouwlagen en éénlaagse bijgebouwen. De zijgevels werden heropgebouwd tot trapgevels en dakkapellen werden toegevoegd. Zoals blijkt uit de bouwplannen van 1968 werd de eigenlijke verbouwing anders uitgevoerd dan wat op de bouwplannen staat afgebeeld. De opvallendste wijzigingen zijn het reduceren van het aantal traveeën van acht naar zeven om een symmetrie in de voorgevel te brengen, een extra dakkapel en de integratie van een oude deuromlijsting (gedateerd 1785) in de zijgevel.

  • Gemeentearchief Beersel, bouwdossiers, B4001/1968.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.

Bron: -
Auteurs:  Mertens, Joeri
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Mertens, Joeri: Huis Terborght [online], https://id.erfgoed.net/teksten/193256 (geraadpleegd op )


Terborght ()

Zogenaamd "Terborght", nieuw gebouw met jaarankers 1617, doch geen enkel zichtbaar element herinnert eraan.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Huis Terborght [online], https://id.erfgoed.net/teksten/38898 (geraadpleegd op )