erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
38928
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38928

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gesloten hoeve met gebouwen uit de 18de en 19de eeuw, gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats.

Rechthoekige inrijpoort onder houten latei op bakstenen posten verrijkt met hergebruikte arduinblokken.

Ertegenover, éénlaags boerenhuis van zes traveeën met een zadeldak (pannen) met klokkenruiter en geprofileerde modillons, opklimmend tot de 18de eeuw. De voorgevel werd echter circa 1920 bepleisterd en beschilderd; toen ook werd de voordeur vernieuwd: de huidige vervangt de naar verluidt 1706 gedateerde omlijsting met negblokken. Voorts twee rechthoekige en drie steekboogvormige vensters, alle met vlakke arduinen omlijstingen met sponning in de neg (18de eeuw).

De L-vormige stalvleugel onder zadeldaken (recente pannen) dateert eveneens uit de 18de eeuw; de erfzijdegevels zijn geritmeerd door steekboogvormige vensters en deuren van arduinblokken alternerend met baksteenlagen.

De langsschuur van 1840 (bouwjaar aangeduid in de zijgevel) heeft in de zijgevel een ingemetselde hergebruikte jaarsteen "AN 1740 NO"; schuurpoort zoals de inrijpoort naar het erf.

Tegen de langsgevel, een aanleunende lage varkensstal. Achter het boerenhuis, losstaand karrenhuis met een 1701 gedateerde balk.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38928 (Geraadpleegd op 15-06-2021)