erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID
38940
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38940

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Semigesloten hoeve met een eind 19de-eeuws uitzicht en oudere kern met resten van vakwerkbouw, gelegen in een nog landelijke omgeving.

Losstaande gebouwen gegroepeerd rond een rechthoekig erf, met ten noorden het woonstalhuis, ten westen de stallen en ten zuiden de langsschuur. Het erf met centraal een mestvaalt wordt ten oosten afgesloten door een klein bijgebouwtje en een ijzeren hekken. Tussen het woonstalhuis en stallen wordt het erf ten noordwesten ook afgesloten door een ijzeren poort. In het verlengde van het woonhuis ten oosten bevond zich tot begin 21ste eeuw nog een uit leem opgebouwd wagenhuis. Boomgaard ten oosten achter de hoeve.

Het woonhuis en de stallingen waren al aanwezig op het primitief kadaster en waren in oorsprong opgebouwd uit leembouw. In 1883 werd er op het kadaster een gedeeltelijke reconstructie en vergroting van de hoeve opgetekend. De huidige inplanting verscheen toen op het kadaster met de bouw van een nieuwe schuur. Volgens de huidige eigenaar dateert de schuur van 1873.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Het woonstalhuis heeft één bouwlaag, is gecementeerd met schijnvoegen en is witgeschilderd. De twee linkse traveeën worden ingenomen door een stalling. Rechthoekige muuropeningen met hardstenen lekdrempels en diefijzers. De achtergevel heeft kleine rechthoekige muuropeningen met houten lateien en diefijzers.

De stallen van zes traveeën en anderhalve bouwlaag vertonen verschillende bouwsporen van vergrotingen en aanpassingen. In de gevel zijn ook nog de resten van ankerbalkkoppen zichtbaar, waaruit we kunnen afleiden dat de stallen in oorsprong opgebouwd waren in vakwerkbouw en mogelijks eind 19de eeuw versteend werden. Rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. In oorsprong was het linkse deel in gebruik als schuur (zie rechthoekige poortopening). In het interieur is nog een wand opgebouwd uit leem bewaard.

De tweebeukige langsschuur heeft vier traveeën en een rechthoekige poort onder een houten latei, ingeschreven in een verdiept rondboogveld. De houten latei van de poort is een gerecupereerde ankerbalk. Uilengat in de topgevel. Aan de erfzijde aangebouwd volume onder lessenaarsdak. Bewaard interieur met gebint en nisjes om een lamp in te plaatsen. Klein éénlaags L-vormig gebouwtje ten oosten.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling II (Dilbeek), 1883/67.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semigesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38940 (Geraadpleegd op )