Teksten van Boerenwoning Spaans huis

Boerenwoning Spaans huis (herinventarisatie 2012) (2012)

Vrijstaand 18de-eeuws boerenhuis gelegen op de hoek met de Berchemstraat. Het boerenhuis werd beschermd als monument en de tuin met omgeving werd beschermd als dorpsgezicht in 1979 (datum besluit: 7 september 1979).

In 1707 werd de naam "Spaignien" voor het eerst vermeld bij een hofstede op deze locatie. Tussen 1707 en 1740 zou er volgens een studie van de openbare akten een nieuw woonhuis zijn gebouwd door Jacobus Wielemans op de locatie van een vermoedelijk lemen huis. De naam "Spanje" zal later overgaan op de woonwijk en de straatnaam "Spanjeberg".

Verankerd bakstenen boerenhuis op een verhoogde begane grond van vier traveeën en één bouwlaag onder een mank zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat). De gevels zijn bepleisterd met cement. De voorgevel is witgeschilderd en voorzien van schijnvoegen met een grijs geschilderde plint. Beluikte rechthoekige muuropeningen (vermoedelijke aanpassingen van kruiskozijnen en een bolkozijn). Gedrukte rondboogdeur met een zandstenen kwart holle omlijsting en kleine imposten en een met een waterlijst afgewerkte sleutel. Zijgevels met aandaken. Aan de achtergevel loopt het dak laag verder omwille van een aanbouw.

Ten noorden gecementeerde aanbouw van één bouwlaag onder een pannen zadeldak, loodrecht op het huisje en een losstaand bakhuisje.

  • CNOPS P. 1967: De Spanjeberg te Dilbeek, Eigen Schoon en De Brabander, 4-5, 192-196.

Bron: -
Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum: 2012


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Boerenwoning Spaans huis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/143661 (geraadpleegd op 11-04-2021)


Spaans huis (1975)

Mank boerenhuisje met een verhoogde begane grond van vier traveeën onder zadeldak (pannen), vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw (eerste helft 18de eeuw?; volgens de bewoonster echter pas 1773 naar archiefstukken?); de cementbepleistering van de voor- en zijgevels beletten een nauwkeuriger onderzoek dat een juistere datering zou mogelijk maken. Slanke rondboogdeur met zandstenen omlijsting, kwartholle neg, uitstekende imposten en een met korte waterlijst afgewerkte druipende sleutel. Beluikte rechthoekige vensters met lekdrempels die vermoedelijk aanpassingen zijn van een bolkozijn (rechts) en twee kruisvensters (links). Zijpuntgevels met aandak. Achterzijde zonder noemenswaardigheden, tenzij het laag doorlopend dekschild en de recentere bijgebouwen.

Binnenin, een bakstenen schouw uit de bouwperiode.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Boerenwoning Spaans huis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/38963 (geraadpleegd op 11-04-2021)