Gemeentehuis en schoolhuis Groot-Bijgaarden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Groot-Bijgaarden
Straat Isidoor Van Beverenstraat
Locatie Isidoor Van Beverenstraat 20, Dilbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Dilbeek (actualisaties: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Adrescontrole Dilbeek (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).
  • Inventarisatie Dilbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis en schoolhuis Groot-Bijgaarden

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Pelgrimslaan

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-1955.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis en schoolhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw gelegen in het centrum van het dorp ten noorden van het nieuwe gemeentehuis (Gemeenteplein 1) in het beschermde landschap van de Raymond Pelgrims de Bigardlaan (datum besluit: 19-04-1955).

Het pand wordt door een gevelsteen rechts van de toegang gedateerd: "P. Debecker Borgemeester, P.F. Timmermans, J.F. Vandenplas, schepenen 1865". Op het kadaster ingetekend in 1866, maar de leggers bevestigen dat het gebouwd en in gebruik genomen is in 1865 als gemeentehuis en schoolhuis. In 1929 werd er een vergroting ten oosten geregistreerd op het kadaster; in 1943 werd het pand eigendom van Raymond Pelgrim de Bigard en werd er een gedeeltelijke afbraak van de oostelijk aanbouw en een nieuwe opbouw ten oosten geregistreerd. Heden in gebruik als horecazaak.

Baksteenbouw met min of meer rechthoekige plattegrond; drie traveeën en twee bouwlagen op licht verhoogde begane grond onder pannen schilddak (nok parallel aan de straat). Gedecapeerde lijstgevel met dubbelhuisopstand. Rondboogvormige muuropeningen op de gelijkvloerse verdieping en rechthoekige bovenvensters met tot omlopende waterlijst doorgetrokken lekdrempels, alle met een hardstenen waterlijst met gestrekte uiteinden; bewaard schrijnwerk. De zijgevels hebben hetzelfde uitzicht zonder waterlijst boven de muuropeningen.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling IV (Groot-Bijgaarden), 1866/2, 1929/3 en 1943/3.

Bron: VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2011

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Isidoor Van Beverenstraat

Isidoor Van Beverenstraat (Dilbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.