Teksten van Pastorie Sint-Pietersparochie

Pastorie Sint-Pietersparochie (herinventarisatie) (2012)

Eind 18de- begin 19de-eeuwse pastorie met belangrijke wijziging en vergroting uit begin 20ste eeuw (geregistreerd op het kadaster in 1912), gelegen ten noorden van de kerk. Door de lagere achtergevel en de dakhelling is de uitbreiding van het oorspronkelijk volume van de pastorie zichtbaar. Langs de noordzijde uitgebreid met laag garagevolume uit de jaren 1960. Voortuin afgezet met een laag gecementeerd muurtje met een betonnen dekplaat. Het bijgebouw ten westen van de pastorie tegen de Kerkstraat dat een zelfde gevelafwerking kende als de pastorie werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met de straat). Gecementeerde gevels, een plint van hardsteen en een houten kroonlijst. Licht middenrisaliet met een houten dakvenster bekroond met kruis. Rechthoekige muuropeningen met hardstenen dorpels. Dubbele deur met bovenlicht in een rechthoekige geblokte hardstenen omlijsting en bekroond met een kroonlijst. Bewaard schrijnwerk.

Achtergevel met een zelfde indeling als de voorgevel. Achterdeur in een natuurstenen omlijsting met steekboogvormig bovenlicht en sluitsteen en imposten en bekroond met een vooruitstekende geprofileerde kroonlijst. Getraliede venster op de begane grond. Linkerzijgevel afgedekt met leien. De rechterzijgevel is gecementeerd. Rechts aangebouwde garage met uiterst rechts een poortje dat toegang geeft tot de achterliggende tuin. Rechts naast het poortje hardsteen met opschrift: "Tegen alle/ servitude/ Geheel eigendom/ Kerk 1927".

Bewaard interieur: centrale hal met wit/zwarte natuurstenen tegelvloer en uitgewerkte eikenhouten trappaal met vaasbekroning en bladmotief. Achterdeur met glasraam en opschrift "oost west thuis best" in het bovenlicht. Bewaarde schouwen (marmeren, houten en een schouw met geglazuurde tegels). Bewaard schrijnwerk van de binnendeuren, op de verdieping met bovenlichten.

Grote beboomde en deels ommuurde achtertuin.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling V (Itterbeek), 1912/12 en 1966/17.

Bron: -
Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum: 2012


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Pastorie Sint-Pietersparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/140308 (geraadpleegd op 17-04-2021)


Pastorie (1975)

Mank dubbelhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen, afgedekt met een zadeldak (mechanische pannen); uitzicht uit einde 18de - begin 19de eeuw, doch de cementering van de gevels maakt een grondiger onderzoek naar een mogelijk oudere kern onmogelijk. Voorgevel gekenmerkt door het licht middenrisaliet en onderlijnd door de kroonlijst op klosjes. Rechthoekige vensters voorzien van houtwerk uit einde 18de - begin 19de eeuw; houten dakkapel. Rechthoekige deuromlijsting met ingediepte voegen en een druiplijst van arduin.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Pastorie Sint-Pietersparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/38984 (geraadpleegd op 17-04-2021)