erfgoedobject

Dorpswoningen

bouwkundig element
ID
38995
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38995
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Verschillende gerenoveerde woningen die samen met Herdebeekstraat nummer 162 oorspronkelijk deel uitmaakten van een begin 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen. Heden verbouwd, maar dit complex is van belang omwille van zijn historische waarde en inplanting ten noorden van de kerk in het dorpscentrum.

De hoeve was reeds aanwezig op het primitief kadaster van 1830, maar nog niet op de Ferrariskaart (circa 1770-1778). In 1907 en 1912 werden er vergrotingen op het kadaster opgetekend. De bijgebouwen ten noordoosten (Herdebeekstraat nummer 162) werden tweemaal vergroot. Heden rest hiervan nog de oostelijke vleugel (met onder andere jeugdlokalen). In de jaren 1930 werd de hoeve opgesplitst in verschillende percelen en werd hij verbouwd. De hoeve werd toen waarschijnlijk omgebouwd tot verschillende woningen die hun begin 20ste-eeuws uitzicht, met gecementeerde gevels, kregen. De gebouwen waren begin 20ste eeuw in eigendom van de burgemeester van Itterbeek, brouwer Frans Timmermans-Walravens. Op de hoek van de Herdebeekstraat met de Plankenstraat (nummer 174) is reeds lang een café gelegen dat eigendom was van de brouwerij Timmermans. Bij recente renovaties werden alle woningen aangepast en opnieuw bepleisterd.

In de twee woningen aan de Plankenstraat (nummers 23-25) waren tot voor de renovatie nog verwijzingen naar de oude kern, opklimmend tot begin 19de eeuw, zichtbaar (onder andere de arkosen posten van de vensteromlijstingen). Nummer 25 had nog bewaarde interieurelementen van het oorspronkelijke woonhuis. Herdebeekstraat 162 is deels nieuwbouw. Herdebeekstraat nummer 174 is een hoekpand met een afgeschuinde hoektravee en dorpscafé.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling V (Itterbeek), 1907/17, 1912/19 en 1938/15.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38995 (Geraadpleegd op )