Teksten van Sint-Annahof

Sint-Annahof ()

Voormalige 18de-eeuwse gesloten hoeve, heden opgedeeld in verschillende dorpswoningen, gelegen in het centrum van Sint-Anna-Pede ten zuidwesten van de kerk. De hoeve werd recent bijna helemaal gerenoveerd, maar is van belang omwille van zijn historische waarde en inplanting tegenover de kerk in het dorpscentrum.

In de 18de eeuw was er reeds een hoeve met losse bestanddelen aanwezig op deze locatie (zie Ferrariskaart circa 1770-1778). Het woonhuis is aan de erfzijde gedateerd door jaarankers "1762". Eind 19de eeuw werd de hoeve vergroot en werd het een gesloten hoeve (geregistreerd op het kadaster in 1883). Tijdens het interbellum werd de hoeve opgesplitst in verschillende woningen en werden de dienstgebouwen aangepast aan deze nieuwe functie (geregistreerd op het kadaster in 1921/1922). In de jaren 2000 werd de hoeve gerenoveerd, met enkel het behoud van de volumes en enkele elementen verwijzend naar een oudere kern. De tot woonhuis verbouwde zuidvleugel, die dienst deed als café, werd nog niet aangepast.

Heden U-vormig complex geopend naar het westen met ten noorden het voormalige woonhuis en ten oosten en westen de voormalige dienstgebouwen die tijdens het interbellum omgebouwd werden tot woonhuizen. De westelijke vleugel is gesloopt en bevatte de langsschuur. In de oostvleugel is een inrijpoort aanwezig die toegang geeft tot het erf.

Het woonhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak had in oorsprong witgekalkte gevels met een gepikte plint, geprofileerde houten modillons, aandaken, muurvlechtingen, top- en schouderstukken, kruiskozijnen met arkosen posten in de erfgevel en houten kozijnvensters met diefijzers in de noordgevel. Dit volume was tot voor kort het meest historisch en gaaf bewaarde volume van de oorspronkelijke hoeve, maar heden resten enkel nog de arkosen rondboogdeuromlijstingen in de noordgevel en de zuidgevel en de arkosen negblokken van de muuropeningen in de zuidgevel.

De oostelijke vleugel van anderhalve bouwlaag had tot voor de volledige heropbouw gecementeerde gevels. De nis voor een heiligenbeeldje rechts van de toegangspoort werd opnieuw aangebracht. De zuidelijke vleugel is het enige nog niet herbouwde deel en bevat twee woonhuizen van samen zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak met verschillende sporen van de oude muuropeningen en in het verlengde een lager dienstgebouw.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling V (Itterbeek), 1883/6 en 1921/22/6.

Bron: -
Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Sint-Annahof [online], https://id.erfgoed.net/teksten/140336 (geraadpleegd op )


Hof van Sint-Anna of Breugelhof ()

Op de hoek met Herdebeekstraat, "Hof van Ste Anna" of "Breugelhof". In meerdere woningen verdeelde gesloten hoeve, daterend uit de 18de en 19de eeuw. Rechthoekige inrijpoort onder zadeldak (pannen), naar het geplaveide erf. Eénlaags boerenhuis van zeven traveeën met zadeldak (pannen) op geprofileerde modillons, door gevelankers gedateerd 1762. Witgekalkte baksteenbouw en gepikte plint; voormalige kruiskozijnen met behouden arkosen posten van negblokken en een rondboogdeur met imposten en sleutel. In de achtergevel, houten kozijnvensters met diefijzers en een arkosen rondboogdeur. Aandaken met vlechtingen, top- en schouderstukken. De aanhorigheden, op de langsschuur na, werden grotendeels verbouwd, doch zijn van belang omwille van het begeleidend karakter van hun volumes onder zadeldaken (pannen).


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Sint-Annahof [online], https://id.erfgoed.net/teksten/38998 (geraadpleegd op )