erfgoedobject

Hoevetje met schuur in vakwerk

bouwkundig element
ID
39022
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39022
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen uit het begin van de 20ste eeuw, totale reconstructie kadastraal geregistreerd in 1905. Ten noorden de langsschuur (deels in vakwerk) dwars op de straat, ten zuiden hiervan en aansluitend twee stalletjes in elkaars verlengde en parallel aan de straat, in het verlengde hiervan de aanpalende boerenwoning. Ten slotte aan de straatzijde ten zuiden een bijgebouw op L-vormige plattegrond. Mestvaalt op het erf. Verankerde bakstenen gebouwen behalve de langsschuur (vakwerk). Zadeldaken met mechanische en Vlaamse pannen.

Boerenwoning met lijstgevel op een met schijnvoegen gecementeerde plint, vier traveeën en anderhalve bouwlaag. Rechthoekige deur en vensters (beluikt) met hardstenen lekdrempels en lateien, witgeverfd voor de laadvensters. Strekse ontlastingsboogjes boven de gevelopeningen van het gelijkvloers. Bewaard schrijnwerk. Uiterst links waterpomp tegen de gevel. Zuidelijk gelegen L-vormig bijgebouw met zelfde uitzicht. Het meest zuidelijk deel van het bijgebouw (nok loodrecht op de straat) herbergde de bakoven.

Stalletjes met een onregelmatige travee-indeling en anderhalve bouwlaag (laadvensters bovenaan) onder zadeldak met golfplaat en Vlaamse pannen. Rechthoekige muuropeningen, gewijzigde gevelordonnantie (zie bouwsporen en bouwnaad).

Tweebeukige langsschuur van drie traveeën, die waarschijnlijk dateert uit de 19de eeuw en bij de heropbouw van de hoeve begin 20ste eeuw deels versteend werd. De oostelijke travee was nog opgebouwd uit vakwerk met verticaal vitswerk op een bakstenen muurvoeting, telmerken in de balken. Puntgevel bovenin afgewerkt met kunstleien.

Gesloopt tijdens onderzoek.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Dilbeek, Afdeling VI (Schepdaal), 1905/14.
  • VERMEULEN S. (red.) 2010: Verdwenen Dilbeekse molens, Monumentenmap uitgegeven door het gemeentebestuur van Dilbeek naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 12 september 2010, Dilbeek.

Bron     : -
Auteurs :  Thomas, Hans, Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoevetje met schuur in vakwerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39022 (Geraadpleegd op )