erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
39027
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39027

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Sterk aangepaste gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw gelegen op de hoek tussen de Jan De Trochstraat en de Wijngaardstraat.

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen, Vlaamse pannen en golfplaten), onregelmatig gerangschikt rondom een gekasseid erf met toegang ten noorden. Boerenwoning ten noordwesten, laag bijgebouw ten noordoosten, twee parallelle schuren ten oosten, stal ten zuidwesten. In 1870 werd het woonhuis geregistreerd op het kadaster op een daarvoor onbebouwd perceel, dit is in de westgevel ook gedateerd door jaarankers "1870". Het bijgebouw ten noordoosten werd geregistreerd in 1872 en in 1910 ten slotte kreeg de hoeve zijn huidige ordonnantie met een bijkomende stal ten zuidwesten. Begin 20ste eeuw was de hoeve in handen van de familie De Neve-De Troch.

Boerenwoning van anderhalve bouwlaag onder een zadeldak, nok evenwijdig met de Wijngaardstraat, met wolfseinde aan de Jan De Trochstraat. Op de hoek met de Jan De Trochstraat zijn de oorspronkelijke stallen naast de woning verbouwd tot café (waarschijnlijk na de Tweede Wereldoorlog). Het 19de-eeuwse gedeelte is door middel van jaarankers "1870" gedateerd en telt zes traveeën. De eerste twee traveeën zijn blind met een kleine halfronde muuropening en behoorden in oorsprong ook tot het stalgedeelte. De gevel wordt gekarakteriseerd door een kordon boven de vensters en pseudo- of dichtgemetselde steekboogvormige vensters van de verdieping, behalve voor de tweede travee. Rechthoekige vensters met hardstenen dorpels, oorspronkelijk beluikt. Later ingebracht dakvenster boven de zesde travee. Deels bewaard schrijnwerk met glas in lood. Vernieuwde kroonlijst. Erfgevel met zelfde kenmerken en een aantal aangepaste muuropeningen en latere aanbouw.

Het erf wordt aan de Jan De Trochstraat afgesloten door een laag bijgebouwtje onder lessenaarsdak (golfplaten), met een segmentboogvormige poort links ervan en een metalen hekken rechts.

Twee parallelle en aanpalende langsschuren met gecementeerde plint. Een tweebeukige schuur van drie traveeën ten oosten en een éénbeukige schuur ten westen. Beide schuren hebben een rechthoekige poort onder een houten latei ingeschreven in een verdiept rondboogveld. Hardstenen hoekblokken bij de meest oostelijke schuur. Bewaard gebinte. Ten zuidoosten later aangebouwde schuur.

Stallen ten zuidwesten van ander halve bouwlaag met een onregelmatige travee-indeling en gewijzigde muuropeningen. In de zuid- of achtergevel opvallende reeks segmentboogvormige venstertjes met bewaard metalen schrijnwerk, centraal drie grote vensters op de eerste verdieping, waarschijnlijk later ingebracht. Voorst nog drie recentere rechthoekige poorten onder ijzeren I-lateien, heden zijn er twee dichtgemetseld. Aan de erfzijde aangepaste muuropeningen onder ijzeren I-lateien.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Dilbeek, Afdeling VI (Schepdaal), 1870/14, 1872/9 en 1910/15.

Bron     : -
Auteurs :  Thomas, Hans, Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39027 (Geraadpleegd op )