erfgoedobject

Hof te Voorde

bouwkundig element
ID
39037
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39037

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof te Voorde
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof te Voorde
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalige historische hoeve Hof te Voorde, later het Hof van Galmart. Gesloten hoeve met bebouwing uit eind 19de, begin 20ste eeuw, gelegen ten oosten van het Castelhof (Molenweg nummer 102) en ten noorden van de spoorlijn Brussel-Aalst. De hoeve heeft zijn oorspronkelijke naam te danken aan zijn ligging nabij een doorwaadbare plaats aan de Molenbeek, "voorde" geheten.

Gesloten hoeve waarvan de diverse bestanddelen geschikt zijn rondom een deels gekasseid erf. Woonhuis ten noorden, langsschuur ten zuiden en stallen ten oosten en ten westen met ten oosten een geïntegreerde toegangspoort.

In oorsprong een hoeve met losse bestanddelen, reeds voorkomend op de Ferrariskaart (circa 1770-1778). Volgens de inventaris uit de jaren 1970 zouden de gebouwen dateren uit eind 18de eeuw en de stallen ten noordwesten zouden dateren van 1894 (gedateerd in de dakbekleding). Maar pas in 1907 werd de hoeve geregistreerd op het kadaster als een gesloten hoeve na een gedeeltelijke reconstructie en vergroting (ingebruikname in 1906). In 1907 werd er eveneens een nu afgebroken bakhuis geregistreerd. De grote langsschuur werd door een brand vernield en in 1947 werd de bouw van een nieuwe schuur aangevraagd op de gemeente.

Sterk gerenoveerde monumentale hoeve met verankerde bakstenen gebouwen. Witgeschilderd onderkelderd boerenhuis van zes (zeven?) traveeën en anderhalve bouwlaag onder een vernieuwd pannen zadeldak. Langs de erf- of zuidgevel rechthoekige oorspronkelijk beluikte muuropeningen met houten lateien, gebruik van zandsteen voor de hoekblokken en de lekdrempels van de vensters en de negblokken van de deuromlijsting. Recenter bijgemaakte muuropeningen op de zolderverdieping. Langs de noordgevel verschillende rechthoekige (aangepaste) vensters (oorspronkelijk met diefijzers) met hardstenen lekdrempels en twee deuren, waarvan één recente, met een hardstenen omlijsting. Bewaard dakgebint met telmerken en gewelfde kelder aan de westzijde van het woonhuis. Ten westen in het verlengde van het boerenhuis drie aansluitende staltraveeën, aan de noordzijde met rechthoekige poort ingeschreven in een gedrukte rondboog.

Stallen van anderhalve bouwlaag onder vernieuwde pannen zadeldaken. Stallen ten oosten, blinde oostgevel steunberen en volledig vernieuwde westgevel met recente rechthoekige muuropeningen. Ten noorden rechthoekige poortdoorgang met hiernaast een rechthoekige deuropening met een houten omlijsting. Stallen ten westen met segmentboogvormige veldpoort in de noordwesthoek (nu ingevuld als venster). Hiernaast een rechthoekige poort ingeschreven in een gedrukte rondboog. Rechthoekige deuren met een afgeschuinde hardstenen omlijstingen en verschillende bouwsporen van toegemetste muuropeningen, nieuwe garagepoort. Stallen met bakstenen troggewelfen tussen I-profielen.

De tweebeukige langsschuur van zes traveeën onder een platen zadeldak wordt aan de erfzijde geritmeerd door steunberen en heeft een Belgisch spant (van na de brand in de jaren 1940).

  • Archief gemeente Dilbeek, archief bouwaanvragen Sint-Martens-Bodegem, 874.1 1942-1949, doos 213bis (Dhr. Baron Powis De Ten Bossche. Landbouwinrichting langsheen de spoorweg Brussel-Gent, op 450m ongeveer oost der station van Sint-Martens-Bodegem. Heropbouw van schuur. 1947).
  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling VII (Sint-Martens-Bodegem), 1907/27.
  • ROMEYNS G. 1981: Het Hof te Voorde, Bijdragen tot de geschiedenis van Sint-Martens-Bodegem, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Martens-Bodegem.

Auteurs: Verwinnen, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hof te Voorde [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39037 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.