Teksten van Hoeve met ast

Hoeve met ast (herinventarisatie 2012) (2012)

L-vormige hoeve met bewaarde en gerenoveerde hopast in vakwerkbouw tegen de noordgevel van het noordelijke gelegen bijgebouw aan de straatzijde. De hoeve was reeds aanwezig op het primitief kadaster (1830). In 1886 werd het bijgebouw met ast geregistreerd op het kadaster (tien jaar eerder in gebruik genomen). Dit type hopast met tremelvormige (of trechtervormige) warmeluchtkamer kwam eind 19de eeuw nog veel voor.

Eenvoudig witgeschilderd bakstenen boerenhuis met gepikte plint onder overkragend pannen zadeldak (nok evenwijdig met de straat) op houten klossen. Rechthoekige vensters met voornamelijk hardstenen dorpels en een rechthoekige deur met hardstenen omlijsting.

Hopast onder pannen zadeldak op een bakstenen voet en een tremelvormige warmeluchtkamer opgebouwd uit een houten structuur opgevuld met vitswerk en leem. De warmeluchtkamer steunt langs de zuidzijde tegen het gebouw en ten noorden op twee houten palen. Vitswerk zichtbaar in de zijpuntgevel onder het dak. In de hopast zijn er volgens de eigenaar geen interieurelementen bewaard.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling VII (Sint-Martens-Bodegem), 1886/24.
  • BECUWE F. & VANDERMARLIERE G. 2010: Of an oste as they drie their hopes upon at Poppering. Een typologische benadering van de hopast in Vlaanderen, Relicta, 6, 145-176.

Bron: -
Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum: 2012


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Hoeve met ast [online], https://id.erfgoed.net/teksten/139733 (geraadpleegd op 17-04-2021)


Hoevetje (1975)

L-vormig hoevetje met bakstenen gebouwen uit einde 19de eeuw, doch een behouden hopast in vakwerk- en leembouw, opgetrokken tegen een bijgebouw.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Hoeve met ast [online], https://id.erfgoed.net/teksten/39047 (geraadpleegd op 17-04-2021)