erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen in leembouw

bouwkundig element
ID
39050
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39050
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vervallen hoeve met losse bestanddelen en resten van leembouw. De hoeve kwam al voor op de 19de-eeuwse kaarten. De boerenwoning met schuur staan ingetekend op het primitief kadaster (1830), maar hebben een begin 20ste-eeuws uitzicht en het bijgebouw met stallen is geregistreerd op het kadaster in 1937 (met de vermelding dat dit gebouw al tien jaar in gebruik was).

Boerenwoning (nok loodrecht op de straat) met aansluitend ten zuiden een stal en een schuurtje. Haaks op dit volume ten noorden een kleine dwarsschuur uit leembouw. Parallel met de woning ten zuidoosten later bijgebouw met stallen. Deels met gras begroeid erf met mestvaalt, toegankelijk via een ijzeren hekken tussen pijlers.

Bakstenen woning van zes traveeën en één bouwlaag en ten zuiden stallen en schuur van drie traveeën onder doorlopend overkragend geknikt pannen zadeldak op houten modillons. Gecementeerde oostgevel met schijnvoegen en beluikte rechthoekige muuropeningen met ijzeren I-lateien en hardstenen lekdrempels, stal en schuur met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien; alle met bewaard schrijnwerk. Eenvoudige westgevel met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien en met hardstenen lekdrempels.

Haakse lemen dwarsschuur onder pannen zadeldak met rechthoekige poort onder houten latei. De oostelijke zijgevel heeft een pannen beschieting en de westelijke zijgevel heeft een platen beschieting. Eenvoudig bakstenen bijgebouw van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak, rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling VII (Sint-Martens-Bodegem), 1937/11.

Auteurs: Verwinnen, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen in leembouw [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39050 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.