erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID
39064
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39064

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Semigesloten hoeve minstens teruggaand tot de 18de eeuw met bakstenen gebouwen rond een gekasseid erf met centraal een grote paardenkastanje. Boerenhuis ten westen loodrecht op de straat, parallelle dwarsschuur ten oosten, recente stallen ten noorden. Ten zuiden is het erf afgesloten met het stalvolume en een wit geschilderde bakstenen muur met gepikte plint en pannen ezelsrug. Het erf is toegankelijk via twee hekpijlers met eenvoudig ijzeren hek. Tussen het woonhuis en het stalvolume aan de straatzijde bevindt zich ook nog een kleine getoogde toegangsdeur. Ten westen van het woonhuis ligt een boomgaard.

Hoeve gekend onder de namen "Hof Huyghe" of "Hof De Rijck", naar voormalige bewoners en eigenaars. Een licht afwijkende configuratie ten opzicht van vandaag komt reeds voor op de Ferrariskaart (circa 1770-1778). Op de Poppkaart (circa 1842-1879) en op het gereduceerd kadaster (circa 1848-1854) wordt bij dezelfde u-vormige configuratie bijkomend het stalgebouwtje aan de straatzijde weergegeven. In 1908 wordt op het kadaster een gedeeltelijke afbraak en heropbouw geregistreerd van dit volume. De schuur is verschillende malen aangepast geweest in de 19de en begin 20ste eeuw (zie mutatieschetsen), er bevinden zich bakstenen met ingekraste datum "1858" in de achtergevel. In 1974 werd de schuur nogmaals aangepast (zie inscriptie in de betonnen voet in interieur). Aan de noordzijde van het erf is de oudere bebouwing verdwenen en vervangen door recentere bijgebouwen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, in de jaren 1970 werden deze verschillende malen aangepast (zie mutatieschetsen). Oorspronkelijk vormden deze gebouwen een L-vormig volume met het boerenhuis (zie Popp-kaart). Het boerenhuis is waarschijnlijk het enige volume van de 18de-eeuwse hoeve dat niet volledig gewijzigd is, er werden kadastraal nooit wijzigingen geregistreerd.

Verankerd boerenhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder een overkragend pannen zadeldak met houten modillons. De gevel aan de erfzijde is gecementeerd met wit geschilderde schijnvoegen. Rechthoekige muuropeningen in hardstenen omlijsting met rechthoekig geprofileerd beloop voor de, nu verdwenen, luiken; vernieuwd schrijnwerk. De vensters op de bovenverdieping hebben een wit geschilderde omlijsting en deze boven de deur heeft diefijzers. Deur in een wit geschilderde natuurstenen rondboogomlijsting met kwarthol beloop, druiplijstje, sluitsteen en imposten.

De achtergevel heeft in de vijfde travee een zandstenen kloosterkozijn met diefijzers en een natuurstenen omlijsting met rechthoekig geprofileerd beloop, uitstekende middenlatei en een getoogd ontlastingssysteem. In de laatste twee traveeën zijn er twee kleinere rechthoekige muuropeningen met hardstenen dorpels en diefijzers. Verder nog bouwsporen zichtbaar van dichtgemaakte muuropeningen. Zijgevels met aandaken, muurvlechtingen, top- en schouderstukken. De zijgevel aan de straatzijde is witgekalkt met gepikte plint. De achterste zijgevel toont bouwsporen van een vroeger aangebouwd volume onder zadeldak.

Aan straatzijde wit geschilderde stal van één bouwlaag met gepikte plint onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met de straat) heropgebouwd begin 20ste eeuw (zie mutatieschets 1908); rechthoekige muuropeningen onder houten lateien aan de erfzijde.

Driebeukige dwarsschuur van drie traveeën onder overkragend pannen zadeldak. De erfgevel met inrijpoort heeft tegen de straatzijde een aangebouwd laag volume onder lessenaarsdak. In de straatgevel is een recent dichtgemaakte poort zichtbaar. De schuur heeft een gebinte van recuperatiemateriaal.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling III (Sint-Ulriks-Kapelle), 1851/14, 1908/12, 1937/12, 1943/8, 1970/7, 1976/8, 1978/14.
  • DE SCHINCKEL Y. 1991: Sint-Ulriks-Kapelle van de 12e tot de 20e eeuw, Ternat, 140-141.

Bron     : VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semigesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39064 (Geraadpleegd op )