Dorpswoningen uit 1895

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Sint-Ulriks-Kapelle
Straat Kerkstraat_03
Locatie Kerkstraat_03 27-29, Dilbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Dilbeek (actualisaties: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Adrescontrole Dilbeek (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).
  • Inventarisatie Dilbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoningen uit 1895

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Ulriks-Kapelle

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee gekoppelde woningen met voortuintje van 1895 gedateerd door jaarankers. Achterin gelegen ten opzichte van de straat. In 1932 werd de verdeling in drie afzonderlijke woningen geregistreerd op het kadaster. In 1932 werden de woningen eigendom van brouwer Jan Baptist Girardin, die invloedrijk was in Sint-Ulriks-Kapelle (Lindenberg nummers 10-12). De woningen maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht (datum besluit: 16/10/1980).

Onderkelderde baksteenbouw van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag met licht verhoogde begane grond, onder zadeldak met mechanische pannen (nok evenwijdig aan de straat). Lijstgevel met rechthoekige beluikte beneden vensters met arduinen dorpels. Steekboogvormige boven vensters in bakstenen omlijsting; rechthoekige deur. Doorlopende bakstenen kordon of waterlijst tussen de twee bouwlagen. Renovatie aan de gang tijdens inventarisatie, voorts vernieuwd schrijnwerk.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling III (Sint-Ulriks-Kapelle), 1932/8.

Bron: VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2011

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kerkstraat (Sint-Ulriks-Kapelle)

Kerkstraat_03 (Dilbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.