erfgoedobject

Dorpswoningen uit 1895

bouwkundig element
ID
39066
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39066

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoningen uit 1895
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Ulriks-Kapelle
    Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980

Beschrijving

Twee gekoppelde woningen met voortuintje van 1895 gedateerd door jaarankers. Achterin gelegen ten opzichte van de straat. In 1932 werd de verdeling in drie afzonderlijke woningen geregistreerd op het kadaster. In 1932 werden de woningen eigendom van brouwer Jan Baptist Girardin, die invloedrijk was in Sint-Ulriks-Kapelle (Lindenberg nummers 10-12). De woningen maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht (datum besluit: 16/10/1980).

Onderkelderde baksteenbouw van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag met licht verhoogde begane grond, onder zadeldak met mechanische pannen (nok evenwijdig aan de straat). Lijstgevel met rechthoekige beluikte beneden vensters met arduinen dorpels. Steekboogvormige boven vensters in bakstenen omlijsting; rechthoekige deur. Doorlopende bakstenen kordon of waterlijst tussen de twee bouwlagen. Renovatie aan de gang tijdens inventarisatie, voorts vernieuwd schrijnwerk.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling III (Sint-Ulriks-Kapelle), 1932/8.

Bron     : VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2011


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoningen uit 1895 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39066 (Geraadpleegd op 20-06-2021)