erfgoedobject

Gemeentehuis Sint-Ulriks-Kapelle

bouwkundig element
ID
39067
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39067

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis met achterliggende school ten westen gelegen op de hoek met de Brusselstraat en opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw. Het gemeentehuis maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht (datum besluit: 16/10/1980).

Het nieuwe op het neoclassicisme geïnspireerde gemeentehuis werd in 1869 geregistreerd op het kadaster op een nieuw perceel (zie inleiding Kerkstraat), dit was ook het jaar van ingebruikname. Hiervoor was het gemeentehuis van Sint-Ulriks-Kapelle gevestigd in het zogenaamde kasteel van Kapelle (Walleweg nummers 3-5). Het gemeentehuis deed tot begin 21ste eeuw dienst als stedelijke bibliotheek, maar is heden helemaal in gebruik door de gemeenteschool "De Kriebel". Het oude achterliggende schoolgebouw werd recent gesloopt en de school heeft rond het gemeentehuis nieuwe gebouwen opgetrokken in het begin van de 21ste eeuw. Tijdens de werken werd ook het gemeentehuis gerenoveerd.

Oorspronkelijk alleenstaand dubbelhuis op rechthoekige plattegrond van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met kunstleien (nok evenwijdig met de straat) tussen zijtrapgevels. Lijstgevel met vernieuwde kroonlijst op hardstenen klossen. De puilijst tussen de eerst en tweede bouwlaag is gebroken ter hoogte van het risaliet. De lijstgevel heeft een uitspringend middenrisaliet onder pseudofronton; gekoppelde rondbogige muuropeningen met een arduinen tussenzuil onder hardstenen waterlijst met gestrekte uiteinden. De vensters van de begane grond zijn rechthoekig en hebben hardstenen lekdrempels. Al het schrijnwerk is vernieuwd bij de recente renovatie.

De getrapte zijgevels hebben gelijkaardige muuropeningen als in de voorgevel. Voor de renovatie waren er geen trapgevels aanwezig. Deze zijn een reconstructie naar de trapgevels die zichtbaar waren op een oude foto. Tegen de linker zijgevel is een deel van de nieuwe schoolgebouwen gebouwd. Loodrecht op de achtergevel stond het eenvoudige, éénlaagse schoolgebouw, dat werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling III (Sint-Ulriks-Kapelle), 1869/4 en 1981/5.
  • Archief Ruimte en Erfgoed Vlaams-Brabant, dossier 1595 en 1596, dorpsgezicht Kerkstraat.

Bron     : VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Sint-Ulriks-Kapelle

  • Is deel van
    Kerkstraat (Sint-Ulriks-Kapelle)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis Sint-Ulriks-Kapelle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39067 (Geraadpleegd op )