Teksten van Gemeentehuis Sint-Ulriks-Kapelle

Gemeentehuis (Herinventarisatie) (2011)

Voormalig gemeentehuis met achterliggende school ten westen gelegen op de hoek met de Brusselstraat en opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw. Het gemeentehuis maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht (datum besluit: 16/10/1980).

Het nieuwe op het neoclassicisme geïnspireerde gemeentehuis werd in 1869 geregistreerd op het kadaster op een nieuw perceel (zie inleiding Kerkstraat), dit was ook het jaar van ingebruikname. Hiervoor was het gemeentehuis van Sint-Ulriks-Kapelle gevestigd in het zogenaamde kasteel van Kapelle (Walleweg nummers 3-5). Het gemeentehuis deed tot begin 21ste eeuw dienst als stedelijke bibliotheek, maar is heden helemaal in gebruik door de gemeenteschool "De Kriebel". Het oude achterliggende schoolgebouw werd recent gesloopt en de school heeft rond het gemeentehuis nieuwe gebouwen opgetrokken in het begin van de 21ste eeuw. Tijdens de werken werd ook het gemeentehuis gerenoveerd.

Oorspronkelijk alleenstaand dubbelhuis op rechthoekige plattegrond van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met kunstleien (nok evenwijdig met de straat) tussen zijtrapgevels. Lijstgevel met vernieuwde kroonlijst op hardstenen klossen. De puilijst tussen de eerst en tweede bouwlaag is gebroken ter hoogte van het risaliet. De lijstgevel heeft een uitspringend middenrisaliet onder pseudofronton; gekoppelde rondbogige muuropeningen met een arduinen tussenzuil onder hardstenen waterlijst met gestrekte uiteinden. De vensters van de begane grond zijn rechthoekig en hebben hardstenen lekdrempels. Al het schrijnwerk is vernieuwd bij de recente renovatie.

De getrapte zijgevels hebben gelijkaardige muuropeningen als in de voorgevel. Voor de renovatie waren er geen trapgevels aanwezig. Deze zijn een reconstructie naar de trapgevels die zichtbaar waren op een oude foto. Tegen de linker zijgevel is een deel van de nieuwe schoolgebouwen gebouwd. Loodrecht op de achtergevel stond het eenvoudige, éénlaagse schoolgebouw, dat werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling III (Sint-Ulriks-Kapelle), 1869/4 en 1981/5.
  • Archief Ruimte en Erfgoed Vlaams-Brabant, dossier 1595 en 1596, dorpsgezicht Kerkstraat.

Bron: VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum: 2011


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Gemeentehuis Sint-Ulriks-Kapelle [online], https://id.erfgoed.net/teksten/135465 (geraadpleegd op 14-04-2021)


Gemeentehuis (1975)

Bak- en hardstenen gebouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak (kunstleien), daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Middentravee opgevat als een met fronton bekroond risaliet en voorzien van gekoppelde rondboogvormige deuren en vensters. Voorts rechthoekige vensters op de eerste en met druiplijst gemarkeerde rondboogvensters op de tweede verdieping.

Verbouwde school in het verlengde.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Gemeentehuis Sint-Ulriks-Kapelle [online], https://id.erfgoed.net/teksten/39067 (geraadpleegd op 14-04-2021)